Το Πιστοποιητικό Γέννησης εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Πύλης.

Ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

Σε περίπτωση που θέλετε το Πιστοποιητικό να εκδοθεί από τον Δήμο και έχετε την κανονική σας εγγραφή στο Δήμο μας  συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ.

  Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Please provide either a template or field name

Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης    εκδίδεται πλέον ηλεκτρονικά, μέσω της Ψηφιακής Πύλης.

Ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

Σε περίπτωση που θέλετε το Πιστοποιητικό να εκδοθεί από τον Δήμο και έχετε την κανονική σας εγγραφή στο Δήμο μας  συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

 Εκδίδεται από το Δήμο όπου είναι γραμμένοι οι γονείς του ενδιαφερόμενου (ή ο ένας εξ αυτών).

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Επισυνάψτε στη θέση `Επισύναψη` αρχείο με την αστυνομική σας ταυτότητα (pdf ή αρχείο φωτογραφίας)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο ταυτότητας

 συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ ,

αναφέροντας τον λόγο για τον οποίο επιθυμείτε να θεωρηθείτε προστάτης της οικογένειας (γονέας υπερήλικας ή ανίκανος για εργασία κ.λπ.)

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Το Πιστοποιητικό για Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας καταργήθηκε, πλέον οι αστυνομικές αρχές έχουν απευθείας πρόσβαση στα στοιχεία των δημοτών μας μέσω του Εθνικού Δημοτολογίου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Εκδίδεται από το Δήμο της τελευταίας εγγραφής του θανόντος. 

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών έχουν:

α) Τα άτομα που αναφέρονται σ’αυτό.
β) Οι κληρονόμοι του θανόντος (αποδεικνύεται από το σχετικό πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου).
γ) Όσοι έχουν εξουσιοδότηση από τα άτομα που έχουν έννομο συμφέρον.

Όταν τα στοιχεία των συγγενών του θανόντος προκύπτουν από το Δημοτολόγιο του Δήμου μας ή από στοιχεία άλλων Δημοτολογίων και αρχών, το πιστοποιητικό χορηγείται με:

συμπλήρωση της Online ηλεκτρονικής αίτησης εδώ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο ταυτότητας

Επισυνάψτε στη θέση `Επισύναψη` αρχείο με την αστυνομική σας ταυτότητα (pdf ή αρχείο φωτογραφίας)

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Όταν τα στοιχεία των συγγενών του θανόντος δεν προκύπτουν από το Δημοτολόγιο του Δήμου μας ή από στοιχεία άλλων Δημοτολογίων και αρχών, το πιστοποιητικό χορηγείται με:

συμπλήρωση της Online ηλεκτρονικής αίτησης εδώ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Δελτίο ταυτότητας Αιτούντος 
 2. Υπεύθυνη δήλωση από δύο μάρτυρες*, στην οποία αναφέρονται οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος
 3. Ταυτότητες των δύο μαρτύρων

*Την υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία συμπληρώνει, ως μάρτυρας, κάθε ενδιαφερόμενος, και φέρει το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα

Επισυνάψτε στη θέση `Επισύναψη` τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  (pdf ή αρχείο φωτογραφίας)

Για περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τους αρμόδιους υπαλλήλους:

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για ανήλικο έως δώδεκα ετών* με φυσική παρουσία

 1. Το πιστοποιητικό χορηγείται με 

  1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα.
  2. Πρόσφατη φωτογραφία του ανηλίκου.

  Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί μαζί μ’έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

* Τα ανήλικα άνω των 12 ετών εκδίδουν Δελτίο Ταυτότητας, οπότε δεν υπάρχει λόγος να χορηγείται Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας.

 

Για ενήλικες (λόγω εσφαλμένων στοιχείων):

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία εγγράφου με τα εσφαλμένα στοιχεία
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Ειδικό πιστοποιητικό που χορηγείται μόνο την ημέρα των εκλογών σε δημότες για τους οποίους προκύπτει διαφορά μεταξύ των στοιχείων τους στους Εκλογικούς Καταλόγους και των στοιχείων τους στο δελτίο ταυτότητας.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Για μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, που χορηγείται από το Γραφείο Δημάρχου και αποδεικνύει ότι οι ενδιαφερόμενοι κατοικούν μόνιμα στο Δήμο μας τα δύο τελευταία χρόνια τουλάχιστον

Αφορά μεταδημότευσή:

 1. Ενήλικου, άγαμο πολίτη, γυναίκα ή ανδρα
 2. Έγγαμου πολίτη
  Σε περίπτωση που μεταδημοτεύει μόνο ο ένας εκ των συζύγων, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, οι γονείς προσδιορίζουν με αμετάκλητη δήλωση τους, στο Δήμο απ’ όπου μεταδημοτεύει ο γονέας, τη δημοτικότητα των ανήλικων τέκνων τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε γίνει η παραπάνω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που έχουν τη δημοτικότητα του γονέα που μεταδημοτεύει, ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν την έχουν, διατηρούν τη δημοτικότητά τους.
  Ισχύει και για το Σύμφωνο Συμβίωσης
 3. Οικογένειας
  Όταν και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν στο Δήμο μας, τα ανήλικα τέκνα μεταφέρονται αυτόματα μαζί τους. 
 4. Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
  Στην περίπτωση διαζευγμένων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει πρώτα τακτοποιηθεί η μερίδα τους – στον Δήμο όπου είναι τώρα γραμμένοι – λόγω του διαζυγίου. Επίσης, αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα την επιμέλεια των οποίων έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η, καλό είναι πριν μεταδημοτεύσει να έχει φροντίσει για την κανονική εγγραφή τους στη μερίδα του/της
  Ισχύει και για λύση Σύμφωνου Συμβίωσης.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Βεβαίωση διετούς μόνιμης κατοικίας (πατήστε εδώ
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Ο/η σύζυγος ή ο/η συμβιών μπορεί να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου συζύγου/συμβιών (που είναι ήδη δημότης μας), χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ.)
 2. Δελτίο ταυτότητας
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Αφορά μεταδημότευση πολίτη που επιθυμεί να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του στο Δήμο μας (ήταν από τη γέννησή του δημότης μας, μεταδημότευσε, και επιθυμεί να επιστρέψει ή ένας από τους γονείς ήταν από τη γέννηση δημότης μας). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μία μόνο φορά.

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ.)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι γίνεται χρήση της δυνατότητας για μία και μοναδική φορά ( μπορείτε να επισυνάψετε την Υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρώσετε στην Ψηφιακή Πύλη στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Αφορά μεταδημότευση πολίτη που λύθηκε ο γάμος του ή το σύμφωνο συμβίωσης και επιθυμεί να ανακτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο ή το ΣΣ (ήταν δημότης μας, μεταδημότευσε λόγω του γάμου ή ΣΣ, διαζεύχθηκε και επιθυμεί να επιστρέψει). Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει πρώτα τακτοποιηθεί η μερίδα τους –στον Δήμο όπου είναι τώρα γραμμένοι– λόγω του διαζυγίου ή της λύσης του ΣΣ.

Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα την επιμέλεια των οποίων έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η, καλό είναι πριν μεταδημοτεύσει να έχει φροντίσει για την κανονική εγγραφή τους στη μερίδα του/της.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ.)
 2. Δελτίο ταυτότητας
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Επιτρέπεται η μεταδημότευση χωρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, όταν πρόκειται για την υποβολή υποψηφιότητας σε δημοτικές ή περιφερειακές εκλογές. Οδηγίες και περαιτέρω λεπτομέρειες (προθεσμίες κ.λπ.) δίνονται με σχετική εγκύκλιο την περίοδο των εκλογών.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί, με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η επιμέλεια ανήλικων τέκνων, μπορεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για τη μεταδημότευσή τους από την οικογενειακή μερίδα του/της πρώην συζύγου. (Ν.3463/2006, ΦΕΚ. 114, Τέυχος Α/2006, παρ.15, παρ.1)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ.)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Αντίγραφο της δικαστικής απόφασης/συμβολαιογραφικής πράξης σχετικά με την επιμέλεια
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Το νεογέννητο τέκνο εγγράφεται αυτεπάγγελτα στην οικογενειακή μερίδα των γονέων. Αν οι γονείς ανήκουν σε χωριστούς Δήμους, το τέκνο εγγράφεται στη μερίδα του πατέρα εκτός αν οι γονείς προσδιορίσουν ότι τα τέκνα τους θα ακολουθούν τη δημοτικότητα της μητέρας (ο προσδιορισμός αυτός πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών από τη γέννηση του πρώτου τέκνου τους και ισχύει και για τα τέκνα που θα γεννηθούν μεταγενέστερα).

 

Το εκτός γάμου τέκνο Ελληνίδας μητέρας εγγράφεται στη μερίδα της. Το εκτός γάμου τέκνο αλλοδαπής και Έλληνα δεν γράφεται στο Δημοτολόγιο, παρά μόνο αφού αναγνωριστεί από τον Έλληνα πατέρα και γίνει Καθορισμός της Ιθαγένειάς του (βλ. περίπτωση 3).

 

Οι Υπηρεσίες των Δημοτολογίων ενημερώνονται ηλεκτρονικά για δηλωθείσες γεννήσεις τέκνων που αφορούν δημότες τους και προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην εγγραφή των τέκνων. Σε περίπτωση που η εγγραφή δεν γίνει αυτεπάγγελτα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας ή υποβάλλετε αίτηση (αυτοπροσώπως, με τηλεομοιοτυπία –fax– ή μέσω Κ.Ε.Π.)

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου/ης (συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ)
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα)

 

Σημείωση: Αν το τέκνο γεννήθηκε στην Ελλάδα, προσκομίζεται Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ληξιαρχείου του τόπου γέννησης. Αν το τέκνο γεννήθηκε στο εξωτερικό, η γέννησή πρέπει να δηλωθεί στο Ειδικό Ληξιαρχείο (Μητροπόλεως 60, Αθήνα).

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Αφορά  τέκνο αλλοδαπής υπηκόου που αναγνωρίζεται από Έλληνα υπήκοο, δημότη μας. Χρειάζεται να γίνει Καθορισμός της Ιθαγένειας του τέκνου. Αρμόδια υπηρεσία για τον Καθορισμό είναι το Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης Νομού Κορινθίας (Αγίου Νικολάου 17, Κόρινθος, τηλ. 2741080042). Αν πρόκειται για άρρεν τέκνο γίνεται και η εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων. Στη συνέχεια ο φάκελος αποστέλλεται στην υπηρεσία μας και γίνεται η εγγραφή του τέκνου στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου/ης (συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ)
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με την αναγνώριση (αναζητείται και αυτεπάγγελτα)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Αφορά αλλοδαπούς για τους οποίους έχει δημοσιευθεί η απόφαση Απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας / Πολιτογράφησης και ο φάκελός τους έχει σταλεί στην υπηρεσία μας.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου/ης (συμπληρώστε την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους – μεταφρασμένο)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Αποδεικτικό κατοικίας με τη νέα διεύθυνση
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Αφορά τέκνο δημότισσάς μας που αναγνωρίστηκε από τον πατέρα του, Έλληνα υπήκοο ή αλλοδαπό (βλ. και Μεταδημότευση λόγω αναγνώρισης).

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας
 3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση (αναζητείται και αυτεπάγγελτα)

Σημείωση: Αν ο πατέρας είναι Έλληνας υπήκοος, δημότης άλλου Δήμου, και οι γονείς προσδιόρισαν ότι το τέκνο θα ακολουθήσει τη δημοτικότητα του πατέρα, τότε θα πρέπει εκείνος να μεταβεί στο Δήμο του και να αιτηθεί την μεταδημότευση του τέκνου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, όπου προβάλλονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την αλλαγή (κατεβάστε εδώ
 2. Παράβολο 15€ από το Δημόσιο Ταμείο
 3. Βεβαίωση οικείου εισαγγελέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο (εκδίδεται από την υπηρεσία μας)
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρένων (για άνδρες – αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες – αναζητείται αυτεπάγγελτα)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, όπου αναφέρει την επιθυμητή μορφή που θα έχουν τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία του (κατεβάστε εδώ)
 2. Παράβολο 15€ από το Δημόσιο Ταμείο
 3. Βεβαίωση οικείου εισαγγελέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο (εκδίδεται από την υπηρεσία μας)
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρένων (για άνδρες – αναζητείται αυτεπάγγελτα)
 7. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για άνδρες – αναζητείται αυτεπάγγελτα)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Οι Υπηρεσίες των Δημοτολογίων πλέον ενημερώνονται ηλεκτρονικά για δηλωθέντα συμβάντα (γάμους και γεννήσεις τέκνων) που αφορούν δημότες τους και προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην μεταφορά τους σε νέα Οικογενειακή Μερίδα. Σε περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν διεκπεραιωθεί αυτεπάγγελτα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας ή υποβάλλετε αίτηση (αυτοπροσώπως, με τηλεομοιοτυπία –fax– ή μέσω Κ.Ε.Π.)

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου/ης  (κατεβάστε εδώ)
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου ή γέννησης τέκνου
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Οι Υπηρεσίες των Δημοτολογίων πλέον ενημερώνονται ηλεκτρονικά για δηλωθέντες θανάτους που αφορούν δημότες τους και προβαίνουν αυτεπάγγελτα στη διαγραφή τους. Σε περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν διεκπεραιωθεί αυτεπάγγελτα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας ή υποβάλλετε αντίγραφο της ληξιαρχικής θανάτου (αυτοπροσώπως, με τηλεομοιοτυπία –fax– ή μέσω Κ.Ε.Π.)

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

 

Οι Υπηρεσίες των Δημοτολογίων πλέον ενημερώνονται ηλεκτρονικά για δηλωθέντες γάμους και δηλωθέντα διαζύγια που αφορούν δημότες τους και προβαίνουν αυτεπάγγελτα στις απαραίτητες ενέργειες. Σε περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν διεκπεραιωθεί αυτεπάγγελτα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας ή προσκομίστε αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου (αυτοπροσώπως, με τηλεομοιοτυπία –fax– ή μέσω Κ.Ε.Π.)

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Οι Υπηρεσίες των Δημοτολογίων πλέον ενημερώνονται ηλεκτρονικά για δηλωθείσες γεννήσεις τέκνων που αφορούν δημότες τους και προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην εγγραφή των τέκνων. Σε περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν διεκπεραιωθεί αυτεπάγγελτα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας ή προσκομίστε αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου (αυτοπροσώπως, με τηλεομοιοτυπία –fax– ή μέσω Κ.Ε.Π.)

Βλ. και Εγγραφή νεογέννητου τέκνου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

 

Οι Υπηρεσίες των Δημοτολογίων πλέον ενημερώνονται ηλεκτρονικά για δηλωθείσες ονοματοδοσίες/βαπτίσεις που αφορούν τέκνα δημοτών τους και προβαίνουν αυτεπάγγελτα στις απαραίτητες ενέργειες. Σε περίπτωση που η υπόθεσή σας δεν διεκπεραιωθεί αυτεπάγγελτα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας ή προσκομίστε αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου με το όνομα (αυτοπροσώπως, με τηλεομοιοτυπία –fax– ή μέσω Κ.Ε.Π.)

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Τα άρρενα παιδιά, τα οποία έχουν κανονική εγγραφή στο Δημοτολόγιό μας, εγγράφονται αυτεπάγγελτα
και στο μητρώο αρρένων του Δήμου μας. Ο σχετικός κατάλογος, για όλα τα αγόρια που γεννήθηκαν το
προηγούμενο έτος, καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στον μήνα Ιούνιο κάθε
έτους. Όσα αγόρια δεν γράφτηκαν με την παραπάνω διαδικασία, και γενικά όσοι άρρενες δεν είναι
γραμμένοι σε κανένα μητρώο αρρένων Δήμου του Κράτους, μπορούν να γραφτούν στο μητρώο
αρρένων του Δήμου όπου είναι δημότες.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο (κατεβάστε εδώ).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος (κατεβάστε εδώ), ή των γονέων (κατεβάστε εδώ),  αν πρόκειται για ανήλικο, περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων.
 3. Μία πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερομένου ή του τέκνου.
 4. Πιστοποιητικό αδήλωτου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 5. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα).
 6. Για τους ανήλικους κατοίκους εξωτερικού: Πράξη καθορισμού ηλικίας (από τον αρμόδιο Έλληνα πρόξενο).
 7. Για τους ενήλικους κατοίκους εξωτερικού: Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα (εκδίδεται από την οικεία ελληνική προξενική αρχή).
 8. Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα (αναζητείται και αυτεπάγγελτα).

για περισσότερες πληροφορίες :

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Αφορά άτομα εγγεγραμμένα πλέον της μίας φοράς στο μητρώο αρρένων του ίδιου ή διαφορετικών δήμων και με το ίδιο ή διαφορετικό έτος γέννησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων, αν πρόκειται για ανήλικο, περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων.
 3. Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου (εκδίδεται από το Δήμο από τα μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος).
 4. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση θανάτου).
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (σε περίπτωση αφάνειας)
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του χωρίς κύριο όνομα προσώπου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε.

 

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω -κατά σειρά προτεραιότητας- δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας, από τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση, ή βεβαίωση του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων του έχοντα ελλιπή στοιχεία (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει.

 

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω -κατά σειρά προτεραιότητας- δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας, από τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση, ή βεβαίωση του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν τα εσφαλμένα και τα ορθά στοιχεία του, κατά περίπτωση, προσώπου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων αυτού που έχει εσφαλμένο κύριο όνομα (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει..

 

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω -κατά σειρά προτεραιότητας- δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας, από τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση, ή βεβαίωση του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων αυτού που έχει εσφαλμένα στοιχεία (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).

 

Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται τα παρακάτω -κατά σειρά προτεραιότητας- δικαιολογητικά:

Α) Βεβαίωση του εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας, από τα οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση, ή βεβαίωση του οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής, από τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων, από την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση.

Β) Υπεύθυνη δήλωση κάθε προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία, ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Μετεγγραφή γίνεται στο μητρώο αρρένων του Δήμου όπου ο αιτών είναι δημότης, διαγραφόμενος από το μητρώο αρρένων στο οποίο είχε γραφτεί αρχικά.

 

Η μετεγγραφή επιτρέπεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους που ο αιτών συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του. Από τον περιορισμό εξαιρούνται:

α) όσοι έχουν εκπληρώσει ή εξαγοράσει όλες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

β) όσοι έχουν απαλλαγή της υποχρέωσης για στράτευση.

γ) όσοι έχουν διαγραφεί από την εφεδρεία των ενόπλων δυνάμεων.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο – του ενδιαφερόμενου (ή και των δύο γονέων αν πρόκειται για ανήλικο ή του έχοντος τη γον. μέριμνα) προς τη Στρατολογική Υπηρεσία της Περιφέρειας όπου ανήκουν τα μητρώα απ’ όπου θα διαγραφεί (τη στέλνουμε με διαβιβαστικό),
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου στα Μητρώα του οποίου θα γραφτεί, σύμφωνα με υπόδειγμα -υπάρχει στα Πρωτότυπα έγγραφα,
 3. πιστοποιητικό γέννησης (ή οικογενειακής αν πρόκειται για ανήλικο),
 4. πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα από τα οποία θα διαγραφεί,
 5. ληξ. πράξη γέννησης.
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ή, αν αυτός είναι ανήλικος, του υιοθετήσαντα γονέα, ή ενός εκ των συζύγων (αν πρόκειται για κοινή υιοθεσία και από τους δύο συζύγους ή αν ο ένας σύζυγος υιοθετεί το τέκνο του άλλου).
 2. Κυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί υιοθεσίας (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα λέει…)
 3. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με τα νέα στοιχεία.
 4. Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στο μητρώο αρρένων και στο δημοτολόγιο του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντα (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
 5. πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα …,  
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου της γέννησης (εκεί όπου υπάγεται το μαιευτήριο ή η κλινική της γέννησης, ή η κατοικία, αν πρόκειται για κατ’ οίκον τοκετό).

Προθεσμία Δήλωσης: Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας του νεογνού, ο γιατρός, η μαία, και κάθε τρίτο πρόσωπο που παραστάθηκε στον τοκετό. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από τη μητέρα ή αντιπρόσωπό της, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική                               
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                     
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων τελευταίου διμήνου              
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης τελευταίου διμήνου               καθώς και πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αν δεν περιέχεται στην πράξη του γάμου ή στην πράξη του συμφώνου συμβίωσης.                                                
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης (εκεί όπου υπάγεται ο ναός, η αίθουσα ή το Δημαρχείο της τέλεσης).

Προθεσμία δήλωσης: Σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο σύζυγοι (ή μόνο ο ένας που θα φέρει όμως και το δελτίο ταυτότητας του άλλου) ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση τέλεσης γάμου από τον λειτουργό (ιερέα ή Δήμαρχο)                   
 • Πράξη προσδιορισμού επώνυμου τέκνων από τον λειτουργό                       
 • Δελτία ταυτότητας των συζύγων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                               
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο    

Εάν το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό γάμο και θέλει να δηλώσει και τον θρησκευτικό, αυτός δηλώνεται είτε στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο πολιτικός είτε στο Ληξιαρχείο όπου υπάγεται ο ναός της τέλεσης. Τα δικαιολογητικά παραμένουν τα ίδια απλά απαιτείται επιπλέον και αντίγραφο της πράξης του πολιτικού γάμου.

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (αν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο συμβαλλόμενοι (ή μόνο ο ένας που θα φέρει όμως και το δελτίο ταυτότητας του άλλου).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο) πρωτότυπο            

 • Δελτία ταυτότητας των δύο συμβαλλομένων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς)   

 • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ασφαλιστικός φορέας των συμβαλλομένων

 • Αποδεικτικό κατοικίας                                                                                 

 • Εάν δεν είστε δημότες του Δήμου μας: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου (μέσω ΚΕΠ ή gov.gr)                                                                     

 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο    

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Προθεσμία Δήλωσης: Είκοσι τέσσερις (24) ώρες από το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος / της θανούσης,  τρίτο πρόσωπο που παραβρέθηκε κατά το θάνατο, εργολάβος  ή υπάλληλος (ειδικά εξουσιοδοτημένος) του Γραφείου Κηδειών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου (όπου πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία του θανούντος / της θανούσης και κυρίως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και φορείς ασφάλισης / σύνταξης)  
 • Δελτίο ταυτότητας του θανόντος / της θανούσης ή –σε περίπτωση που αυτό δεν βρέθηκε– υπεύθυνη δήλωση συγγενούς περί απώλειας                                                      
 • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                                             
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπό: διαβατήριο και πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο 
 • Αν η ταφή θα γίνει σε κοιμητήριο άλλου Δήμου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του εργολάβου ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και συνεννοήσεις με το Δήμο ενταφιασμού.                                                                                                      

Απαιτούμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση αποτέφρωσης:

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π. Θανάτου εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέρα των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής:

 • Έγγραφη δήλωση ή σημείωμα του θανόντος / της θανούσης ότι επιθυμούσε την αποτέφρωση της σορού του/της. Αν δεν υπάρχει τέτοια δήλωση ή σημείωμα, απαιτείται έγγραφη δήλωση του/της συζύγου ή του συμβιούντος / της συμβιούσας ή των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθμού, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.                                            
 • Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Η πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής.     
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μυστήριο της βάπτισης έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στη δήλωση προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους).

Αν λοιπόν η βάπτιση δηλωθεί από τον ένα μόνο γονέα χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση ή από τρίτο πρόσωπο (ανάδοχο ή άλλο συγγενή), τότε δηλώνεται μόνο το δόγμα του τέκνου και η δήλωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία.

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης (εκεί όπου υπάγεται ο ναός). Εναλλακτικά, μπορεί να δηλωθεί και στον τόπο κατοικίας των γονέων εφόσον παραστούν και οι δύο γονείς για να κάνουν την ονοματοδοσία.

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση της βάπτισης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: α) το ίδιο το πρόσωπο που βαπτίσθηκε (εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας β) η μητέρα ή ο πατέρας του τέκνου γ) ο ανάδοχος δ) οι εξ αίματος συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μυστήριο της βάπτισης έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στη δήλωση προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους).

Αν λοιπόν η βάπτιση δηλωθεί από τον ένα μόνο γονέα χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση ή από τρίτο πρόσωπο (ανάδοχο ή άλλο συγγενή), τότε δηλώνεται μόνο το δόγμα του τέκνου και η δήλωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση βάπτισης από τον ιερέα                                                                             
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου (αν δεν είστε δημότες του Δήμου μας)   
 • Δελτία ταυτότητας και των δύο γονέων (ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Πού δηλώνεται: Το κύριο όνομα του παιδιού καταχωρείται (δηλώνεται) είτε στο Ληξιαρχείο της γέννησης είτε στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Εναλλακτικά, αν και οι δύο γονείς δηλώνουν την βάπτιση στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης, τότε γίνεται μαζί και η ονοματοδοσία.

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση του ονόματος.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο γονείς ή ο ένας μόνο γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους. Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δελτία ταυτότητας και των δύο γονέων (ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς)   
 • Αποδεικτικό κατοικίας                                                                                 
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου (αν δεν είστε δημότες του Δήμου μας)
 • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρεται το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί                            
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Πού δηλώνεται: Η λύση του γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί και ο γάμος. Αν η λύση επήλθε με δικαστική απόφαση μπορεί να δηλωθεί και στον τόπο κατοικίας του δηλούντος / της δηλούσας.

Προθεσμία δήλωσης: Σε περίπτωση λύσης με δικαστική απόφαση: τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία τελεσιδικίας της απόφασης. (Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.) Σε περίπτωση συναινετικής λύσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υπάρχει προθεσμία.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο ένας από τους συζύγους ή πληρεξούσιος δικηγόρος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση:

 • Δικαστική απόφαση                                                                                 
 • Παραίτηση από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης                               
 • Πιστοποιητικό πρωτοδικείου για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων           
 • Διαζευκτήριο από την Ι.Μ. αν ο γάμος είναι θρησκευτικός                   
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των πρώην συζύγων
 • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                                 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αν υπάρχει πράξη λύσης από συμβολαιογράφο:

 • Συμβολαιογραφική Πράξη λύσης γάμου πρωτότυπη                            
 • Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός, απαιτείται και Διαζευκτήριο από την Ι. Μητρόπολη 
 • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των πρώην συζύγων  
 • Δελτίο ταυτότητας του δηλούντος / της δηλούσας                               
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται :

1Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 • Δικαστική απόφαση

 • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα

 • Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

 1. Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του ληξιαρχικού γεγονότος.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

 • Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

3. Με άδεια Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική πράξη και αφορούν στον τονισμό ή σε γραμματικούς κανόνες με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το σφάλμα και την αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος τη διόρθωση

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, βάσει ορισμένων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση μεταβολής.

Οι μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.344/76 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4144/2013 είναι:

Νομιμοποίηση, αναγνώριση, αποκήρυξη, αμφισβήτηση, προσβολή της πατρότητας, υιοθεσία τέκνου και λύση αυτής , λύση ή ακύρωση γάμου, λύση του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκη ή μεταβολή ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η μεταβολή

Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας

και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις (άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε) δηλ παράβολα χαρτοσήμου 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Σχετικά με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τους υπόχρεους προς δήλωση κλπ., πληροφορίες δίνονται στο Ληξιαρχείο.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου  απαιτείται :

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.  (κατεβάστε την Αίτηση για Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης)
 2.  Αστυνομική ταυτότητα

ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος, δηλαδή ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου  απαιτείται :

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου. (κατεβάστε την Αίτηση για Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης)
 2. Αστυνομική ταυτότητα.

ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Η ληξιαρχική πράξη γάμου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

 

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης  απαιτείται :

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου. (κατεβάστε την Αίτηση για Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης)
 2.  Αστυνομική ταυτότητα

ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Για την έκδοση δημοτικής ενημερότητας ή βεβαίωσης περί μη οφειλής μπορείτε να
υποβάλλεται την αίτησή σας στα mail των παρακάτω υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου μας:

Κυριάκης Λουκάς, 2744 360 154, kiriakis@loutraki.gr

, ,

Μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο της καρτέλας σας, η υπηρεσία θα
προχωρήσει στην έκδοση της δημοτικής ενημερότητας ή της βεβαίωσης, η οποία θα
αποσταλεί σαν απάντηση στο mail στο οποίο μας έχετε στείλει την αίτησή σας καθώς και
πρωτότυπα στην διεύθυνση που θα μας δηλώσετε στην αίτησή σας.

 

δικαιολογητικά:
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
 2. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του
 3. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού
ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού
ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα,
προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες
αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης
Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση κοινού αριθμού παροχής απαιτείται πίνακας κατανομής τετραγωνικών
μέτρων.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (κτίσματα – οικόπεδα)

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
 2. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 3.  Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για μη χρήση του ακινήτου

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και αφού ελεγχθούν τα
στοιχεία ακολουθεί η διαδικασία Διεξαγωγής Ελέγχου Ακινήτου, ώστε να
υπολογιστούν τυχόν χρεώσεις και να εκδοθεί η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία
χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών.
Κατόπιν εγκύρου εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και
από τρίτο πρόσωπο.
Η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και αποκλειστικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr

Επίσης μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας μέσω της εφαρμογής CITIBILL ή
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο.
Οι Βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ δεν δίνονται αυθημερόν.

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Λουτράκι, Περαχώρα, Πίσια, Σχίνος) η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και
αποκλειστικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Μάγκος Θεόδωρος, 2744 360 131, magkos@loutraki.gr

Παντελέου Γεωργία, 2744 360 134, gpanteleou@loutraki.gr

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ δύναται να χορηγηθεί και να αποσταλεί σε
ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακή υπογραφή.

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημοτικό Κατάστημα στα Ίσθμια (πίσω από το γήπεδο της Ισθμίας πριν την βυθιζόμενη γέφυρα)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741037211 (Γκούμα Μαρία)

Γκούμα Μαρία, 2741 0 37211, maria.gkouma@loutraki.gr

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημαρχείο στους Αγίους Θεοδώρους (ΠΕΟΑΚ Άγιοι Θεόδωροι)

Ανδρέου Αικατερίνη, 2741 360 419, andreou@loutraki.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας Δ.Κ Αγίων Θεοδώρων : 2741360 400,421

Τα ειδοποιητήρια με οφειλές προς το Δήμο ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Αυτά που έχουν Κωδικό πληρωμής μέσω DIAS τα οποία και εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού αυτού και τα ειδοποιητήρια με την ένδειξη `Προηγούμενες Οφειλές ` τα οποία  μπορείτε να   εξοφλήσετε μέσω e-banking στην τράπεζα EUROBANK, με κατάθεση της οφειλής σας  στον αριθ. 0026.0195.93.0200101570 με IBAN                                                    GR 5102601950000930200101570 και δικαιούχο τον δήμο μας

 Σας παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής σημεία:

 

 1. Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς των χρημάτων από τον δικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό του Δήμου, στη θέση όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε μήνυμα προς τον Δήμο πληκτρολογείστε το όνομα του οφειλέτη, όπως αυτό αναγράφεται στο ειδοποιητήριο του Δήμου, και το είδος της οφειλής π.χ τέλος νεκροταφείου, πρόστιμο ΚΟΚ, δόση από πράξη αναλογισμού, ΤΑΠ, πρόστιμο αυθαιρέτου κ.λ.π. (στο ειδοποιητήριο του Δήμου και στη θέση `Αιτιολογία` αναγράφεται αναλυτικά το είδος οφειλής).

Η  παραπάνω ενέργεια είναι απαραίτητη, ιδίως αν  το όνομα του λογαριασμού από τον οποίον μεταφέρετε τα χρήματα δεν συμπίπτει με το όνομα του οφειλέτη

 1. Προσέξτε την ημερομηνία λήξης του ειδοποιητηρίου γιατί την επομένη της λήξης, η οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις. Μπορείτε και πάλι να την εξοφλήσετε μέσω e-banking, τηλεφωνείστε, όμως, στα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας δίνουμε παρακάτω για να μάθετε την προσαυξημένη οφειλή.
 2. Σε περίπτωση που δεν μεταφέρετε προς τον λογαριασμό του Δήμου  το ακριβές ποσό της οφειλής και στο βαθμό που η Υπηρεσία μπορεί να ταυτοποιήσει τον οφειλέτη, δηλαδή έχετε πληκτρολογήσει σωστά από το ειδοποιητήριο το όνομα του οφειλέτη και το είδος οφειλής, θα ξεχρεωθεί η παλιότερη οφειλή ως το ύψος της κατάθεσης. Δηλαδή, θα αφαιρεθεί από την συνολική οφειλή σας το ποσό που μεταφέρατε και θα μείνει σαν υπόλοιπο η διαφορά, η οποία  θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις για όσο χρόνο παραμένει ανεξόφλητη

 

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ 

Η Ταμειακή Υπηρεσία παρακολουθεί τις καταθέσεις και θα σας αποστείλει, μέσω ταχυδρομείου και στη Δ/νση που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, την απόδειξη εξόφλησης. Αν επιθυμείτε να τη λάβετε σε άλλη Δ/νση από αυτήν του ειδοποιητηρίου, τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας δίνουμε.

Αν το όνομα  ή η Δ/νση του οφειλέτη έχουν αποτυπωθεί με λάθος τρόπο στο ειδοποιητήριο, πριν μεταφέρετε χρήματα τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 2744360-154,155, 156

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο του προστίμου
 2. Πλήρη στοιχεία του παραβάτη (ονοματεπώνυμο ,ΑΦΜ, Δ/νση κατοικίας, Ταχυδρομικός Κώδικας)
 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ηλικίας, μεμακρυσμένου τόπου διαμονής κλπ. δεν δύναται να εποπτεύει αποτελεσματικώς την λειτουργία της δεξαμενής, ή εάν είναι νομικό πρόσωπο, στην υποβαλλομένη αίτηση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας του οριζομένου υπευθύνου φυσικού προσώπου, το οποίο θα μεριμνά για την καλή  λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
 2. Έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα και όλα τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.
 3. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ή άδεια χρήσης νερού για την εξασφάλιση νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής.    
 4. Εγκεκριμένη μελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων.
 5. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Χορηγείται για Έλληνες πολίτες εγγεγραμμένους στο μητρώο αρρένων του Δήμου μας.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω Κ.Ε.Π.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατελώς και είτε παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία μας είτε αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σαρωμένο αντίγραφο).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (κατεβάστε εδώ)
 2. Δελτίο ταυτότητας

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr

Ιωάννου Αικατερίνη, 2744 360 136, dhmotologio@loutraki.gr

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Έντυπο Συναίνεσης με το γνήσιο της υπογραφής όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.  (κατεβάστε εδώ)

2) e-mail επικοινωνίας

3)κινητό τηλέφωνο

4)IBAN λογαριασμού Τράπεζας (να περιλαμβάνει το όνομα του αιτούντα)

5) Αριθμός παροχής ΔΕΗ

6)Για αλλοδαπούς: α) Από χώρες της Ευρωπαικής  Ένωσης η κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη.

β) Από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άδεια παραμονής ή η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανεωση άδειας. (Οι αιτήσεις για έκδοση άδειας  δεν γίνονται δεκτές από το Κ.Ε.Α.)

Στη συνέχεια μπορεί να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά από το πρόγραμμα κατά περίπτωση(π.χ ενοικιαστήριο σπιτιού-συμβόλαιο σπιτιού, βεβαίωση ανεργίας, βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ, βεβαίωση καθαρών αποδοχών από εργοδότη κ.λ.π)

Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων έχουν οριστεί οι εξής Υπάλληλοι:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Καρράς Νικόλαος, 2744 360 151, karras@loutraki.gr
Δημοτικό Κτήριο BEAU RIVAGE,Ηρας ( Παραλιακός Πεζόδρομος)   2,  Λουτράκι  20300

Ρήγα Γεωργία (ΔΟΚΟΠΑΠ-ΜΕΡΙΜΝΑ)

ΙΣΘΜΙΑ

, ,
,   ,    

Γκούμα Μαρία, 2741 0 37211, maria.gkouma@loutraki.gr
Δημ. Κατ/μα Ισθμίας,Δημ. Κατ/μα Ισθμίας   -,  Ίσθμια  20010

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 

Μάνδρα Ευδοκία, 2741 360 431, mandra@loutraki.gr
Δημ. Κατ/μα Άγ. Θεοδώρων,ΠΕΟΑΚ   ,  Αγ. Θεόδωροι  20003

Από 21/02/2016 με τον Νόμο 4368/2016 καταργήθηκε η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών (Πρόνοιας).

Οι ανασφάλιστοι πολίτες και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα απευθύνονται με το Α.Μ.ΚΑ. τους στις υπηρεσίες των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ, των Κέντρων Υγείας, των Δημοτικών Ιατρείων και στις άλλες Δημόσιες Δομές Υγείας για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η φαρμακευτική περίθαλψη θα παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία με ποσοστό συμμετοχής, εκτός από τα φάρμακα με υψηλό κόστος που θα χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα και με την  ΚΥΑ 25132/04-04-2016 που αφορά τις ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Το έντυπο αίτησης απευθύνεται σε αυτούς που είχαν βιβλιάριο απορίας σε ισχύ έως 4-4-2016. (κατεβάστε εδώ)

Το έντυπο ένστασης απευθύνεται σε όλες τις άλλες κατηγορίες.(κατεβάστε εδώ)

Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων έχουν οριστεί οι εξής Υπάλληλοι:

Καρράς Νικόλαος, 2744 360 151, karras@loutraki.gr
Δημοτικό Κτήριο BEAU RIVAGE,Ηρας ( Παραλιακός Πεζόδρομος)   2,  Λουτράκι  20300

Ρήγα Γεωργία (ΔΟΚΟΠΑΠ-ΜΕΡΙΜΝΑ) 

τηλ. 2744062000, fax:2744061837, email:dokopap@otenet.gr

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης συμφώνου συμβίωσης  απαιτείται :

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.  (κατεβάστε την Αίτηση για Χορήγηση Ληξιαρχικής Πράξης)
 2.  Αστυνομική ταυτότητα

ή

Συμπληρώνοντας την Online ηλεκτρονική αίτηση εδώ

Η ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης, χορηγείται από το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί το σύμφωνο συμβίωσης .

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr