Διαγραφή από το μητρώο αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Διαγραφή από το μητρώο αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Αφορά άτομα εγγεγραμμένα πλέον της μίας φοράς στο μητρώο αρρένων του ίδιου ή διαφορετικών δήμων και με το ίδιο ή διαφορετικό έτος γέννησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων, αν πρόκειται για ανήλικο, περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων.
  3. Πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου (εκδίδεται από το Δήμο από τα μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος).
  4. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60114, 60184,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Κατηγορίες :
Προς Πολίτες, Μητρώο Αρρένων
2018-06-13T03:32:15+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή