Πολιτική Προστασία

Πολιτική Προστασία 2023-04-23T22:48:15+00:00

Νέα-Ανακοινώσεις

𝚨𝚷𝚨𝚪𝚶𝚸𝚬𝚼𝚺𝚮 𝚱𝚨𝚼𝚺𝚮𝚺 𝚲𝚶𝚪𝛀 𝚼𝚿𝚮𝚲𝚶𝚼 𝚱𝚰𝚴𝚫𝚼𝚴𝚶𝚼 𝚷𝚼𝚸𝚱𝚨𝚪𝚰𝚨𝚺 (𝚨𝚴𝚨𝚫𝚮𝚳𝚶𝚺𝚰𝚬𝚼𝚺𝚮 𝚫𝚬𝚲𝚻𝚰𝚶𝚼 𝚻𝚼𝚷𝚶𝚼 𝚷𝚬𝚸𝚰𝚽𝚬𝚸𝚬𝚰𝚨𝚱𝚮𝚺 𝚷𝚼𝚸𝚶𝚺𝚩𝚬𝚺𝚻𝚰𝚱𝚮𝚺 𝚫𝚰𝚶𝚰𝚱𝚮𝚺𝚮𝚺 𝚷𝚬𝚲𝚶𝚷𝚶𝚴𝚴𝚮𝚺𝚶𝚼)

Απρίλιος 5th, 2024|

  Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι από [...]

Επιστροφή