Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Εκδήλωση Σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Εκδήλωση Σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» 2023-04-23T17:23:49+00:00

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση σεισμών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» χάριν συντομίας και διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. Ο Εγκέλαδος στην ελληνική μυθολογία φέρεται ως ο αρχηγός των Γιγάντων, γιος του Ταρτάρου και της Γης. Στη Γιγαντομαχία ο Εγκέλαδος ήταν αντίπαλος της θεάς Αθηνάς, η οποία τον εξουδετέρωσε ρίχνοντας πάνω του τη Σικελία. Από τότε ο Εγκέλαδος προσπαθεί να ελευθερωθεί, προκαλώντας έτσι σεισμούς και εκρήξεις του ηφαιστείου της Αίτνας.

Χώροι συνάθροισης και καταυλισμού μετά από σεισμό.

Λουτράκι

Αγ. Θεόδωροι

Περαχώρα

Ίσθμια

Πίσσια

Σχίνος

Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου

 

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την έκδοση του παρόντος προγενέστερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ’ αρίθμ. …./…….. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

……./……/2021

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Επιστροφή