Διοίκηση

Διοίκηση 2022-10-07T10:57:03+00:00

Γκιώνης Γεώργιος Αλκ.

Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Βιογραφικό

Σακελλαρίου Αναστάσιος

Αντιδήμαρχος Α.Α., Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, Παιδείας

Βιογραφικό

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού - Νεολαίας

Βιογραφικό

Πέρρας Σωτήριος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Βιογραφικό

Ράτης Σπυρίδωνας

Αντιδήμαρχος Αγίων Θεοδώρων

Βιογραφικό

Κορδαλή Σωτηρία

Πρόεδρος Δ.Σ.

Βιογραφικό

Μαυροειδής Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας

Βιογραφικό
Επιστροφή