Καθαριότητα

Καθαριότητα 2018-06-11T12:39:13+00:00

Κανονισμός Καθαριότητας

ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο τον παρόντος κανονισμού

Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία των  κατοίκων, παραθεριστών, επισκεπτών και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

  • την τήρηση της καθαριότητας του Δήμου και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας,
  • την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση),
  • την γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

διαβάστε περισσότερα …..

Τελευταία νέα

Επιστροφή