Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Έντυπο Συναίνεσης με το γνήσιο της υπογραφής όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.  (κατεβάστε εδώ)

2) e-mail επικοινωνίας

3)κινητό τηλέφωνο

4)IBAN λογαριασμού Τράπεζας (να περιλαμβάνει το όνομα του αιτούντα)

5) Αριθμός παροχής ΔΕΗ

6)Για αλλοδαπούς: α) Από χώρες της Ευρωπαικής  Ένωσης η κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη.

β) Από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άδεια παραμονής ή η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανεωση άδειας. (Οι αιτήσεις για έκδοση άδειας  δεν γίνονται δεκτές από το Κ.Ε.Α.)

Στη συνέχεια μπορεί να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά από το πρόγραμμα κατά περίπτωση(π.χ ενοικιαστήριο σπιτιού-συμβόλαιο σπιτιού, βεβαίωση ανεργίας, βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ, βεβαίωση καθαρών αποδοχών από εργοδότη κ.λ.π)

Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων έχουν οριστεί οι εξής Υπάλληλοι:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Καρράς Νικόλαος, 2744 360 151, karras@loutraki.gr
Δημοτικό Κτήριο BEAU RIVAGE,Ηρας ( Παραλιακός Πεζόδρομος)   2,  Λουτράκι  20300

Ρήγα Γεωργία (ΔΟΚΟΠΑΠ-ΜΕΡΙΜΝΑ)

ΙΣΘΜΙΑ

, ,
,   ,    

Γκούμα Μαρία, 2741 0 37211, maria.gkouma@loutraki.gr
Δημ. Κατ/μα Ισθμίας,Δημ. Κατ/μα Ισθμίας   -,  Ίσθμια  20010

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 

Μάνδρα Ευδοκία, 2741 360 431, mandra@loutraki.gr
Δημ. Κατ/μα Άγ. Θεοδώρων,ΠΕΟΑΚ   ,  Αγ. Θεόδωροι  20003

Από 21/02/2016 με τον Νόμο 4368/2016 καταργήθηκε η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών (Πρόνοιας).

Οι ανασφάλιστοι πολίτες και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα απευθύνονται με το Α.Μ.ΚΑ. τους στις υπηρεσίες των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ, των Κέντρων Υγείας, των Δημοτικών Ιατρείων και στις άλλες Δημόσιες Δομές Υγείας για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η φαρμακευτική περίθαλψη θα παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία με ποσοστό συμμετοχής, εκτός από τα φάρμακα με υψηλό κόστος που θα χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα και με την  ΚΥΑ 25132/04-04-2016 που αφορά τις ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Το έντυπο αίτησης απευθύνεται σε αυτούς που είχαν βιβλιάριο απορίας σε ισχύ έως 4-4-2016. (κατεβάστε εδώ)

Το έντυπο ένστασης απευθύνεται σε όλες τις άλλες κατηγορίες.(κατεβάστε εδώ)

Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων έχουν οριστεί οι εξής Υπάλληλοι:

Καρράς Νικόλαος, 2744 360 151, karras@loutraki.gr
Δημοτικό Κτήριο BEAU RIVAGE,Ηρας ( Παραλιακός Πεζόδρομος)   2,  Λουτράκι  20300

Ρήγα Γεωργία (ΔΟΚΟΠΑΠ-ΜΕΡΙΜΝΑ) 

τηλ. 2744062000, fax:2744061837, email:dokopap@otenet.gr