ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Για την έκδοση δημοτικής ενημερότητας ή βεβαίωσης περί μη οφειλής μπορείτε να
υποβάλλεται την αίτησή σας στα mail των παρακάτω υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου μας:

Κυριάκης Λουκάς, 2744 360 154, kiriakis@loutraki.gr

, ,

Μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο της καρτέλας σας, η υπηρεσία θα
προχωρήσει στην έκδοση της δημοτικής ενημερότητας ή της βεβαίωσης, η οποία θα
αποσταλεί σαν απάντηση στο mail στο οποίο μας έχετε στείλει την αίτησή σας καθώς και
πρωτότυπα στην διεύθυνση που θα μας δηλώσετε στην αίτησή σας.

 

δικαιολογητικά:
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
 2. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του
 3. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού
ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού
ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα,
προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες
αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης
Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση κοινού αριθμού παροχής απαιτείται πίνακας κατανομής τετραγωνικών
μέτρων.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (κτίσματα – οικόπεδα)

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
 2. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 3.  Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για μη χρήση του ακινήτου

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και αφού ελεγχθούν τα
στοιχεία ακολουθεί η διαδικασία Διεξαγωγής Ελέγχου Ακινήτου, ώστε να
υπολογιστούν τυχόν χρεώσεις και να εκδοθεί η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία
χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών.
Κατόπιν εγκύρου εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και
από τρίτο πρόσωπο.
Η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και αποκλειστικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr

Επίσης μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας μέσω της εφαρμογής CITIBILL ή
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο.
Οι Βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ δεν δίνονται αυθημερόν.

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Λουτράκι, Περαχώρα, Πίσια, Σχίνος) η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και
αποκλειστικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Μάγκος Θεόδωρος, 2744 360 131, magkos@loutraki.gr

Παντελέου Γεωργία, 2744 360 134, gpanteleou@loutraki.gr

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ δύναται να χορηγηθεί και να αποσταλεί σε
ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακή υπογραφή.

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημοτικό Κατάστημα στα Ίσθμια (πίσω από το γήπεδο της Ισθμίας πριν την βυθιζόμενη γέφυρα)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741037211 (Γκούμα Μαρία)

Γκούμα Μαρία, 2741 0 37211, maria.gkouma@loutraki.gr

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημαρχείο στους Αγίους Θεοδώρους (ΠΕΟΑΚ Άγιοι Θεόδωροι)

Ανδρέου Αικατερίνη, 2741 360 419, andreou@loutraki.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας Δ.Κ Αγίων Θεοδώρων : 2741360 400,421

Τα ειδοποιητήρια με οφειλές προς το Δήμο ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Αυτά που έχουν Κωδικό πληρωμής μέσω DIAS τα οποία και εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού αυτού και τα ειδοποιητήρια με την ένδειξη `Προηγούμενες Οφειλές ` τα οποία  μπορείτε να   εξοφλήσετε μέσω e-banking στην τράπεζα EUROBANK, με κατάθεση της οφειλής σας  στον αριθ. 0026.0195.93.0200101570 με IBAN                                                    GR 5102601950000930200101570 και δικαιούχο τον δήμο μας

 Σας παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής σημεία:

 

 1. Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς των χρημάτων από τον δικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό του Δήμου, στη θέση όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε μήνυμα προς τον Δήμο πληκτρολογείστε το όνομα του οφειλέτη, όπως αυτό αναγράφεται στο ειδοποιητήριο του Δήμου, και το είδος της οφειλής π.χ τέλος νεκροταφείου, πρόστιμο ΚΟΚ, δόση από πράξη αναλογισμού, ΤΑΠ, πρόστιμο αυθαιρέτου κ.λ.π. (στο ειδοποιητήριο του Δήμου και στη θέση `Αιτιολογία` αναγράφεται αναλυτικά το είδος οφειλής).

Η  παραπάνω ενέργεια είναι απαραίτητη, ιδίως αν  το όνομα του λογαριασμού από τον οποίον μεταφέρετε τα χρήματα δεν συμπίπτει με το όνομα του οφειλέτη

 1. Προσέξτε την ημερομηνία λήξης του ειδοποιητηρίου γιατί την επομένη της λήξης, η οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις. Μπορείτε και πάλι να την εξοφλήσετε μέσω e-banking, τηλεφωνείστε, όμως, στα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας δίνουμε παρακάτω για να μάθετε την προσαυξημένη οφειλή.
 2. Σε περίπτωση που δεν μεταφέρετε προς τον λογαριασμό του Δήμου  το ακριβές ποσό της οφειλής και στο βαθμό που η Υπηρεσία μπορεί να ταυτοποιήσει τον οφειλέτη, δηλαδή έχετε πληκτρολογήσει σωστά από το ειδοποιητήριο το όνομα του οφειλέτη και το είδος οφειλής, θα ξεχρεωθεί η παλιότερη οφειλή ως το ύψος της κατάθεσης. Δηλαδή, θα αφαιρεθεί από την συνολική οφειλή σας το ποσό που μεταφέρατε και θα μείνει σαν υπόλοιπο η διαφορά, η οποία  θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις για όσο χρόνο παραμένει ανεξόφλητη

 

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ 

Η Ταμειακή Υπηρεσία παρακολουθεί τις καταθέσεις και θα σας αποστείλει, μέσω ταχυδρομείου και στη Δ/νση που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, την απόδειξη εξόφλησης. Αν επιθυμείτε να τη λάβετε σε άλλη Δ/νση από αυτήν του ειδοποιητηρίου, τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας δίνουμε.

Αν το όνομα  ή η Δ/νση του οφειλέτη έχουν αποτυπωθεί με λάθος τρόπο στο ειδοποιητήριο, πριν μεταφέρετε χρήματα τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 2744360-154,155, 156

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο του προστίμου
 2. Πλήρη στοιχεία του παραβάτη (ονοματεπώνυμο ,ΑΦΜ, Δ/νση κατοικίας, Ταχυδρομικός Κώδικας)

Σύμφωνα με την 38/2020  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Αν  η επιχείρησή σας  εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, υποβάλλεται την αίτησή σας εδώ 

 Θα χρειαστούν κωδικοί taxis net και ο ΚΑΔ της επιχείρησή σας 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Αν  η επιχείρησή σας  εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, υποβάλλεται την αίτησή σας εδώ 

Θα χρειαστούν κωδικοί taxis net

Δείτε τις βεβαιωμένες οφειλές σας εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο πιο πάνω link θα μπείτε μέσω των κωδικών σας taxis net . Αφού γίνει η αυθεντικοποίηση μέσω της ΑΑΔΕ θα σας ζητηθεί το mail σας.

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ `Προσωπικά Στοιχεία` 

 

Σε περίπτωση ανακριβών στοιχείων  σας παρακαλούμε τηλεφωνήστε στα τηλ   2744360155       2744360156 ( ταμείο)  για να ενημερώσετε για τις απαιτούμενες αλλαγές

Αν τα στοιχεία σας είναι σωστά μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες οφειλές σας  αλλά και τις διακανονισμένες οφειλές σας πατώντας  στα αντίστοιχα πεδία

 

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

Μπορείτε να   εξοφλήσετε την οφειλή σας ή την δόση της διακανονισμένης οφειλή σας   μέσω e-banking στην τράπεζα EUROBANK, με κατάθεση   στον αριθ. 0026.0195.93.0200101570 με IBAN   GR 5102601950000930200101570 και δικαιούχο τον δήμο μας

 Σας παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής σημεία:

 

Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς των χρημάτων από τον δικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό του Δήμου, στη θέση όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε μήνυμα προς τον Δήμο πληκτρολογείστε το όνομα του οφειλέτη, όπως αυτό αναγράφεται στα `Προσωπικά Στοιχεία`  και το είδος της οφειλής  όπως αναγράφεται στο πεδίο `περιγραφή της χρέωσης` . Αν πρόκειται για δόση ,πληκτρολογείστε το νούμερο της δόσης που θέλετε να εξοφλήσετε από το `Δοσολόγιο`.

Σε περίπτωση που δεν μεταφέρετε προς τον λογαριασμό του Δήμου  το ακριβές ποσό της οφειλής ή την δόση που έχει σειρά να εξοφληθεί και στο βαθμό που η Υπηρεσία μπορεί να ταυτοποιήσει τον οφειλέτη, δηλαδή έχετε πληκτρολογήσει σωστά από τα `Προσωπικά Στοιχεία`    το όνομα του οφειλέτη και το είδος οφειλής, θα ξεχρεωθεί η παλιότερη οφειλή ως το ύψος της κατάθεσης. Δηλαδή, θα αφαιρεθεί από την συνολική οφειλή σας το ποσό που μεταφέρατε και θα μείνει σαν υπόλοιπο η διαφορά, η οποία  θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις για όσο χρόνο παραμένει ανεξόφλητη

 

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΕΛΛΑ 

Η Ταμειακή Υπηρεσία παρακολουθεί τις καταθέσεις και θα σας αποστείλει, μέσω ταχυδρομείου και στη Δ/νση που αναγράφεται στα Προσωπικά σας Στοιχεία   , την απόδειξη εξόφλησης. Αν επιθυμείτε να τη λάβετε σε άλλη Δ/νση από αυτήν του ειδοποιητηρίου, τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας δίνουμε.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 2744360-154,155, 156