Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ (για συμβολαιογραφικές πράξεις)

Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ (για συμβολαιογραφικές πράξεις)

δικαιολογητικά:
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
  2. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του
  3. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού
ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού
ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα,
προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες
αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης
Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση κοινού αριθμού παροχής απαιτείται πίνακας κατανομής τετραγωνικών
μέτρων.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (κτίσματα – οικόπεδα)

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
  2. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
  3.  Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για μη χρήση του ακινήτου

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και αφού ελεγχθούν τα
στοιχεία ακολουθεί η διαδικασία Διεξαγωγής Ελέγχου Ακινήτου, ώστε να
υπολογιστούν τυχόν χρεώσεις και να εκδοθεί η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία
χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών.
Κατόπιν εγκύρου εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και
από τρίτο πρόσωπο.
Η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και αποκλειστικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr

Επίσης μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας μέσω της εφαρμογής CITIBILL ή
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο.
Οι Βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ δεν δίνονται αυθημερόν.

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Λουτράκι, Περαχώρα, Πίσια, Σχίνος) η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και
αποκλειστικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Μάγκος Θεόδωρος, 2744 360 131, magkos@loutraki.gr

Παντελέου Γεωργία, 2744 360 134, gpanteleou@loutraki.gr

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ δύναται να χορηγηθεί και να αποσταλεί σε
ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακή υπογραφή.

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημοτικό Κατάστημα στα Ίσθμια (πίσω από το γήπεδο της Ισθμίας πριν την βυθιζόμενη γέφυρα)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741037211 (Γκούμα Μαρία)

Γκούμα Μαρία, 2741 0 37211, maria.gkouma@loutraki.gr

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημαρχείο στους Αγίους Θεοδώρους (ΠΕΟΑΚ Άγιοι Θεόδωροι)

Ανδρέου Αικατερίνη, 2741 360 419, andreou@loutraki.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας Δ.Κ Αγίων Θεοδώρων : 2741360 400,421

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου
2023-10-30T21:19:30+00:00 Μάρτιος 22nd, 2018|
Επιστροφή