Απαλλαγή επιχειρήσεων από τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χωρών

Απαλλαγή επιχειρήσεων από τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χωρών

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Αν  η επιχείρησή σας  εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, υποβάλλεται την αίτησή σας εδώ 

Θα χρειαστούν κωδικοί taxis net

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2020-11-26T00:25:53+00:00 Νοέμβριος 26th, 2020|
Επιστροφή