Απαλλαγή επιχειρήσεων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Απαλλαγή επιχειρήσεων από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Σύμφωνα με την 38/2020  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Αν  η επιχείρησή σας  εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, υποβάλλεται την αίτησή σας εδώ 

 Θα χρειαστούν κωδικοί taxis net και ο ΚΑΔ της επιχείρησή σας 

Κατηγορίες :Προς Επιχειρήσεις, Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου, Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2020-11-26T00:24:54+00:00 Νοέμβριος 26th, 2020|
Επιστροφή