Χορήγηση Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανασφάλιστους

Χορήγηση Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης σε Ανασφάλιστους

Από 21/02/2016 με τον Νόμο 4368/2016 καταργήθηκε η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών (Πρόνοιας).

Οι ανασφάλιστοι πολίτες και οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες θα απευθύνονται με το Α.Μ.ΚΑ. τους στις υπηρεσίες των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ, των Κέντρων Υγείας, των Δημοτικών Ιατρείων και στις άλλες Δημόσιες Δομές Υγείας για νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Η φαρμακευτική περίθαλψη θα παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία με ποσοστό συμμετοχής, εκτός από τα φάρμακα με υψηλό κόστος που θα χορηγούνται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα και με την  ΚΥΑ 25132/04-04-2016 που αφορά τις ρυθμίσεις για την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Το έντυπο αίτησης απευθύνεται σε αυτούς που είχαν βιβλιάριο απορίας σε ισχύ έως 4-4-2016. (κατεβάστε εδώ)

Το έντυπο ένστασης απευθύνεται σε όλες τις άλλες κατηγορίες.(κατεβάστε εδώ)

Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων έχουν οριστεί οι εξής Υπάλληλοι:

Καρράς Νικόλαος, 2744 360 151, karras@loutraki.gr
Δημοτικό Κτήριο BEAU RIVAGE,Ηρας ( Παραλιακός Πεζόδρομος)   2,  Λουτράκι  20300

Ρήγα Γεωργία (ΔΟΚΟΠΑΠ-ΜΕΡΙΜΝΑ) 

τηλ. 2744062000, fax:2744061837, email:dokopap@otenet.gr

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Κοινωνική Πολιτική
2018-10-09T12:22:31+00:00 Οκτώβριος 9th, 2018|
Επιστροφή