Παπαθανασίου Αθανάσιος

2744067978

info@loutraki.gr

Δημαρχείο Λουτρακίου,Ιάσονος   1,  Λουτράκι  20300

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού - Νεολαίας

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λουτράκι.

Δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας στο Λουτράκι.

Εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος το 2014 και από το 2018 έως σήμερα διατελεί Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Νεολαίας  του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας «ΜΕΡΙΜΝΑ», της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε., της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και αναπληρωτής Δημάρχου στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO).

Είναι παντρεμένος με την Πέννυ Στούλη και πατέρας δύο παιδιών.


Σήμερα, είναι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Νεολαίας με θητεία από 05.09.2021 έως και 04.09.2022, με τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

  • της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ του Δήμου μας, εκείνες που αφορούν το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (13Α) και το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού (13§Γ), καθώς κι εκείνες που γενικότερα απορρέουν από τις διατάξεις των παρ. ε’ και στ’ του άρθρου 75 του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.
  • της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ.) και συγκεκριμένα από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (10Δ), αρμοδιότητες που αφορούν στο Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού (άρθρο 10§Δ.Γ.)
  • από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ.) αρμοδιότητες που αφορούν στο Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). (άρθρο 12Β)
  • αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου Αναστάσιου.

Με την ιδιότητα του αντιδημάρχου, ορίζεται τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα της εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τις πάσης φύσεως αιτούμενες άδειες των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

2022-02-10T11:27:23+00:00 Νοέμβριος 26th, 2018|
Επιστροφή