Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ»

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ» 2023-04-23T17:23:57+00:00

Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.

Το παρόν σχέδιο έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τη 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την  κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» χάριν συντομίας και διαφοροποίησής του από άλλα σχέδια. O Ιόλαος ήταν γιος του ετεροθαλούς αδελφού του Ηρακλή, βοηθός και συμπαραστάτης του τελευταίου τον οποίο υποστήριζε στην επιτέλεση των άθλων του.

Χώροι συνάθροισης και καταυλισμού μετά από φωτιά.

Λουτράκι

Αγ. Θεόδωροι

Περαχώρα

Ίσθμια

Πίσσια

Σχοίνος

Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου

 

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ’ αρίθμ. …./…….. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

……./……/2020

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚ. ΓΚΙΩΝΗΣ

 

Επιστροφή