Δήλωση Σύμφωνου Συμβίωσης

Δήλωση Σύμφωνου Συμβίωσης

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο συμβαλλομένων ή στον τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (αν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο συμβαλλόμενοι (ή μόνο ο ένας που θα φέρει όμως και το δελτίο ταυτότητας του άλλου).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο) πρωτότυπο            

  • Δελτία ταυτότητας των δύο συμβαλλομένων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς)   

  • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ασφαλιστικός φορέας των συμβαλλομένων

  • Αποδεικτικό κατοικίας                                                                                 

  • Εάν δεν είστε δημότες του Δήμου μας: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου (μέσω ΚΕΠ ή gov.gr)                                                                     

  • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο    

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Ληξιαρχείο
2020-09-28T00:10:02+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή