Εγγραφή αδήλωτου στο μητρώο αρρένων

Εγγραφή αδήλωτου στο μητρώο αρρένων

Τα άρρενα παιδιά, τα οποία έχουν κανονική εγγραφή στο Δημοτολόγιό μας, εγγράφονται αυτεπάγγελτα
και στο μητρώο αρρένων του Δήμου μας. Ο σχετικός κατάλογος, για όλα τα αγόρια που γεννήθηκαν το
προηγούμενο έτος, καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσα στον μήνα Ιούνιο κάθε
έτους. Όσα αγόρια δεν γράφτηκαν με την παραπάνω διαδικασία, και γενικά όσοι άρρενες δεν είναι
γραμμένοι σε κανένα μητρώο αρρένων Δήμου του Κράτους, μπορούν να γραφτούν στο μητρώο
αρρένων του Δήμου όπου είναι δημότες.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος, ή των γονέων αν πρόκειται για ανήλικο (κατεβάστε εδώ).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, αν είναι ενήλικος (κατεβάστε εδώ), ή των γονέων (κατεβάστε εδώ),  αν πρόκειται για ανήλικο, περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων.
  3. Μία πρόσφατη φωτογραφία του ενδιαφερομένου ή του τέκνου.
  4. Πιστοποιητικό αδήλωτου (εκδίδεται από την υπηρεσία μας).
  5. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα).
  6. Για τους ανήλικους κατοίκους εξωτερικού: Πράξη καθορισμού ηλικίας (από τον αρμόδιο Έλληνα πρόξενο).
  7. Για τους ενήλικους κατοίκους εξωτερικού: Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού με τις αφίξεις και αναχωρήσεις στην Ελλάδα (εκδίδεται από την οικεία ελληνική προξενική αρχή).
  8. Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα (αναζητείται και αυτεπάγγελτα).

για περισσότερες πληροφορίες :

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Κατηγορίες :
Προς Πολίτες, Μητρώο Αρρένων
2018-06-13T03:25:23+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή