Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Χορηγείται για Έλληνες πολίτες εγγεγραμμένους στο μητρώο αρρένων του Δήμου μας.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω Κ.Ε.Π.

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται ατελώς και είτε παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία μας είτε αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικά, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σαρωμένο αντίγραφο).

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου (κατεβάστε εδώ)
  2. Δελτίο ταυτότητας

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr

Ιωάννου Αικατερίνη, 2744 360 136, dhmotologio@loutraki.gr

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Μητρώο Αρρένων
2018-04-11T17:58:14+00:00 Απρίλιος 11th, 2018|
Επιστροφή