Δήλωση Ονόματος (Ονοματοδοσία)

Δήλωση Ονόματος (Ονοματοδοσία)

Πού δηλώνεται: Το κύριο όνομα του παιδιού καταχωρείται (δηλώνεται) είτε στο Ληξιαρχείο της γέννησης είτε στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων. Εναλλακτικά, αν και οι δύο γονείς δηλώνουν την βάπτιση στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης, τότε γίνεται μαζί και η ονοματοδοσία.

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση του ονόματος.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο γονείς ή ο ένας μόνο γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους. Αν ο ένας από τους γονείς δεν υπάρχει ή δεν έχει τη γονική μέριμνα, η δήλωση του ονόματος γίνεται από τον άλλο γονέα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δελτία ταυτότητας και των δύο γονέων (ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς)   
  • Αποδεικτικό κατοικίας                                                                                 
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου (αν δεν είστε δημότες του Δήμου μας)
  • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρεται το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί                            
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Ισθμίας :
 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Ληξιαρχείο
2020-09-28T00:29:40+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή