Δήλωση Γάμου (άρθρα 29 & 30 του ν. 344/1976)

Δήλωση Γάμου (άρθρα 29 & 30 του ν. 344/1976)

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης (εκεί όπου υπάγεται ο ναός, η αίθουσα ή το Δημαρχείο της τέλεσης).

Προθεσμία δήλωσης: Σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο σύζυγοι (ή μόνο ο ένας που θα φέρει όμως και το δελτίο ταυτότητας του άλλου) ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωση τέλεσης γάμου από τον λειτουργό (ιερέα ή Δήμαρχο)                   
  • Πράξη προσδιορισμού επώνυμου τέκνων από τον λειτουργό                       
  • Δελτία ταυτότητας των συζύγων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                               
  • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο    

Εάν το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό γάμο και θέλει να δηλώσει και τον θρησκευτικό, αυτός δηλώνεται είτε στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο πολιτικός είτε στο Ληξιαρχείο όπου υπάγεται ο ναός της τέλεσης. Τα δικαιολογητικά παραμένουν τα ίδια απλά απαιτείται επιπλέον και αντίγραφο της πράξης του πολιτικού γάμου.

Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Ληξιαρχείο
2020-09-28T00:05:38+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή