Δήλωση γέννησης (άρθρα 20 & 21 ν.344/1976 )

Δήλωση γέννησης (άρθρα 20 & 21 ν.344/1976 )

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο του τόπου της γέννησης (εκεί όπου υπάγεται το μαιευτήριο ή η κλινική της γέννησης, ή η κατοικία, αν πρόκειται για κατ’ οίκον τοκετό).

Προθεσμία Δήλωσης: Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση θεωρείται εκπρόθεσμη και επιβάλλεται το ανάλογο πρόστιμο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας του νεογνού, ο γιατρός, η μαία, και κάθε τρίτο πρόσωπο που παραστάθηκε στον τοκετό. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από τη μητέρα ή αντιπρόσωπό της, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωση γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική                               
  • Δελτία ταυτότητας των γονέων (ή Διαβατήρια για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                     
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων τελευταίου διμήνου              
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης τελευταίου διμήνου               καθώς και πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αν δεν περιέχεται στην πράξη του γάμου ή στην πράξη του συμφώνου συμβίωσης.                                                
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες :Προς Πολίτες, Ληξιαρχείο
2020-09-28T00:02:16+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Επιστροφή