Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018-04-24T00:41:48+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
32/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Οριστική διακοπή ή μη λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση
Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» στο Λουτράκι.

31/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κλειστού παιδότοπου στο
Λουτράκι, λόγω διακοπής εργασιών του.

30/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων
επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης
βιομηχανίας καλλυντικών της εταιρείας «BEAUTY AND HEALTH
Ι.Κ.Ε.» στη θέση «Καζάρμα» Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας

29/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
τμήματος (μελλοντική βελτίωση-ανακαίνιση) πρωτεύουσας επαρχιακής
οδού στις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση «Νέου βιομηχανικού κτιρίου –
εργαστήριο χαμηλής όχλησης» κατασκευής και τοποθέτησης προϊόντων
από αλουμίνιο – σίδηρο, εμπόριο θωρακισμένων θυρών, στην εκτός
σχεδίου περιοχή «Κοϊδέλα» Λουτρακίου.

28/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΑΛΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Καρμπουνάρι» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

27/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «RENTRON A.E.B.E.» στη θέση «Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

26/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
«ΑΡΟΤΡΟΝ Α.Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση
«Κατουνίστρα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

26/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
«ΑΡΟΤΡΟΝ Α.Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση
«Κατουνίστρα» της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

25/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας
ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
(αφορά χώρο αποθήκευσης θειαφιού) στη θέση «Σουσάκι»
της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

25/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(αφορά χώρο αποθήκευσης θειαφιού) στη θέση «Σουσάκι»της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

24/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη της εταιρείας «LIFE
ECO SOLUTION I.K.E. (L.E.S. IKE)» από την υποχρέωση
κατασκευής εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δουλείας διόδου
στις εγκαταστάσεις της υπό ανέγερση νέας βιομηχανικής
μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης (κατηγορία Α΄
πρωτογενούς τομέα) φερόμενης εκμετάλλευσής της, στη
θέση «Κλείσιζα» της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

22/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εγκατάστασης σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι.

21/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί ανάκλησης ή μη της έγκρισης χορήγησης
στη WIND HELLAS δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση
δικτύου οπτικών ινών στο Λουτράκι, ως προς την τοποθέτηση
καμπίνας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 12.

17/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας NATURA ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.
στο Ο.Τ. 389 εντός επέκτασης σχεδίου πόλεως Λουτρακίου.

17/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας NATURA ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. στο Ο.Τ. 389 εντός επέκτασης σχεδίου πόλεως Λουτρακίου.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 Next › Last »
Επιστροφή