Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018-04-24T00:41:48+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
37/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη έγκρισης εισόδου
– εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία του
κ. Λημνιώτη Κων/νου στη θέση "Κοσιντάρα" της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων.

36/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (κέντρο
αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας "OMPHAX Α.Ε."
στη θέση "Μούλκι" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

34/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτική
οδό), το οποίο διέρχεται έμπροσθεν των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.. Ανάκληση της υπ΄ αριθ.
30/2021 Απόφασης.

31/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, ευρισκομένου επί των οδών Μ. Μπότσαρη 17 & Υψηλάντου στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος

17/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για: α) ίδρυση βραχυχρόνιων οργανωμένων υπαίθριων αγορών – εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Γενέσεως της Θεοτόκου στο Λουτράκι & της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου στους Αγίους Θεοδώρους και β) έγκριση νέου Κανονισμού λειτουργίας των ανωτέρω εμποροπανηγύρεων

232/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
για το έτος 2022.

38/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθ. 26/2021 Απόφασης Ε.Π.Ζ.,
περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, έμπροσθεν των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα
πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων.

36/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρ

35/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

: Οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στο Λουτράκι,
λόγω πολεοδομικής παράβασης.

34/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ενσωμάτωση Δικτύου Πράσινου Σημείου και Γωνιών
Ανακύκλωσης στην επικείμενη επικαιροποίηση του
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του
Δήμου μας.

32/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δαμασκηνού 3Β
στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

30/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της ΠΕΟ
Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτικό δίκτυο), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

29/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στη Μπαντούνα ΄Αννα προέγκρισης εγκατάστασης ψυχα
γωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, σε ιδιωτικό χώρο επί της
οδού Σαρωνικού 19 εντός του Ο.Τ. 20 στους Αγ. Θεοδώρους.

27/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εναέριας διέλευσης
των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω
μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου.

26/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων
της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα πλαίσια κατασκευής
του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK).

1 2 3 5 Next › Last »
Επιστροφή