Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου 2018-04-23T22:35:46+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
21.271/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου

18.558/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

Παραίτηση Αντιδημάρχου

18.175/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

2η Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για το υπόλοιπο
διάστημα της θητείας της (ήτοι έως και 31/12/2023)

17.757/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για το υπόλοιπο
διάστημα της θητείας της (ήτοι έως και 31/12/2023)

16.436/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

16.109/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για το χρονικό
διάστημα από 01/09/2022 έως και 31/12/2023 (λήξη
τρέχουσας δημοτικής περιόδου)

7.743/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

¨Συγκρότηση Τριμελούς Οργάνου για την αξιολόγηση αιτήσεων των υποψηφίων για μετάταξη στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ

14.590/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

6.966/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

: Ορισμός μελών (3/5 του συνόλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”

6.925/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός μελών (3/5 του συνόλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

3.609/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Υπόδειξη υπαλλήλων για συγκρότηση Επιτροπών στο ν.π.δ.δ.
“Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΜΕΡΙΜΝΑ)”,
για το έτος 2021

19.916/2020 Αποφάσεις Δημάρχου

Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Αφανών Εργασιών του
έργου: «Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας»

15.150/2020 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

20.210/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά βεβαιωμένων από τη Δημοτική Αστυνομία παραβάσεων

19.262/2019 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων

1 2 Next › Last »
Επιστροφή