Αποφάσεις ΔΚ Ισθμίας

Αποφάσεις ΔΚ Ισθμίας 2018-04-23T22:58:20+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
16/2021 ΔΚ Ισθμίας

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση κολώνας φωτισμού με
φωτιστικό σώμα.

15/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος
Εκτελεστέων Έργων του Δήμου για το έτος 2022

14/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας στην Κ.Υ.Ε. με την επωνυμία «ΤΟ ΠΑΡΚΑΚΙ», που λειτουργεί ο κ. Ντεβές
Γεώργιος, επί της οδού Παπαναστασίου στην πλατεία Κυρά Βρύσης, της Κοινότητας
Ισθμίας, του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων».

13/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί κοινοτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής και εξευγενισμού φυτικών ελαίων «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Καλαμάκι» Ισθμίας της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

12/2021 ΔΚ Ισθμίας

: Γνωμοδότηση περί της αγοράς ακινήτων στην περιοχή
Κυρα Βρύση της Κοινότητας Ισθμίας, όμορα του Γυμνασίου Ισθμίας .

11/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας συσκευασίας αγροτικών λιπασμάτων & παραγωγής λιπασμάτων με απλή ανάμιξη της εταιρείας «EUROCHEM AGRO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στη θέση «Φώτο» Κυρα Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

10/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος για συντήρηση δρόμου
στον Κάβο Ισθμίας».

9/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος για μεταφορά στύλων ΔΕΗ
στον Κάβο Ισθμίας».

8/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.» στη θέση «Κεσίμια» Κυρα Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

7/2021 ΔΚ Ισθμίας

Γνωμοδότηση περί έγκρισης εγκατάστασης Γωνιάς
Ανακύκλωσης στα Ίσθμια.

6/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτήματος Ιωακειμίδη Τηλέμαχου»

5/2021 ΔΚ Ισθμίας

Λήψη απόφασης περί τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Κοινότητα Ισθμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1864/15-5-2020 τεύχος Β΄).

4/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση ακινήτου
στην πλατεία Κυρας Βρύση»

3/2021 ΔΚ Ισθμίας

: «Γνωμοδότηση περί εγκατάστασης Γωνιάς
Ανακύκλωσης»

2/2021 ΔΚ Ισθμίας

«Εξέταση αιτημάτων Εξωραϊστικού Πολιτιστικού
Συλλόγου ‘’Αγιος Χαράλαμπους’’»

1 2 3 5 Next › Last »
Επιστροφή