Αποφάσεις ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Αποφάσεις ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας 2018-04-23T22:54:36+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
40/2023 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων.

39/2023 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου για το έτος 2024.

14/2022 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Εισήγηση περί α) ίδρυσης λειτουργίας βραχυχρόνιας οργανωμένης υπαίθριας αγοράς – εμποροπανηγύρεως, που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Γενέσεως της Θεοτόκου, στο Λουτράκι, β) έγκρισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεως, που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Γενέσεως της Θεοτόκου, στο Λουτράκι, γ) καθορισμού ύψους και τρόπος είσπραξης, του καταβαλλομένου τέλους ανά ζώνες, για την δραστηριοποίηση από δικαιούχους στην εμποροπανήγυρη που διενεργείται με την ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής θρησκευτικής εορτής της Γενέσεως της Θεοτόκου, στο Λουτράκι.

22/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου για το έτος 2022

8/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού ατις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής της εταιρείας Μ. ΓΛΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στη θέση
‘’Καρμπουνάρι’’ Λουτρακίου της Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

7/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση
της κατασκευής του Τεχνικού του ρέματος Κατουνίστρα από την Κ/Ξ
Μυτιληναίος Α.Ε. – Ξανθάκης ΑΤΕ.

2/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση περί δωρεάν παραχώρησης χώρου προς χρήση από τον
Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO).

1/2021 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της συμμετοχης η μη του Δημου μας στο πρόγραμμα
καταπολεμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021

28/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων
΄Εργων για το έτος 2021.

27/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου
διάρκειας, σε ΚΥΕ που λειτουργεί η ‘’ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε.’’ επί της
οδού Π. Τσαλδάρη 13 στο Λουτράκι.

26/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί τμή-
ματος (μελλοντική βελτίωση – ανακαίνιση) πρωτεύουσας επαρχιακής
οδού στις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση ‘’Νέου Βιοιμηχανικού Κτιρίου –
εργαστήριο χαμηλής όχλησης’’ κατασκευής και τοποθέτησης προϊόντων
από αλουμίνιο – σίδηρο, εμπόριο θωρακισμένων θυρών, στην εκτός
σχεδίου περιοχή ‘’Κοϊδέλα’’ Λουτρακίου.

25/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της αξιοποίησης και δωρεάν παραχώρησης
χρήσης τμήματος του δημοτικού ακινήτου «Οικόπεδο Θρουβάλα»
και των υφισταμένων εντός αυτού κτιρίων στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου

24/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της αποδοχής ή μη δωρεάς ιδιωτών

23/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’ΑΛΚΗ A.E.’’ στο
Καρμπουνάρι Λουτρακίου.

22/2020 ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας

Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ‘’RENTRON AEBE’’ στη
θέση ‘’Ανω Καρμπουνάρι – Γαλότα’’ Λουτρακίου.

1 2 3 7 Next › Last »
Επιστροφή