Αποφάσεις Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Αποφάσεις Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 2018-05-18T23:36:26+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
29/2020 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης στο χώρο του κυλικείου στο Γυμνάσιο Ισθμίας

6/2019 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

ΘΕΜΑ 1ον EKTAKTO : «Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού(Α΄ Κατανομή ΚΑΠ, έτους 2019) από ΥΠ.ΕΣ ≠26.558,00 ≠€, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου».

125/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

113/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Εξουσιοδότηση – Αντικατάσταση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων (Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηριακών Κέντρων ) Β/θμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018 – 2019, για ανάληψη χρημάτων από Τραπεζικό Λογ/σμό

22/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Επιστροφή μέρους του ποσού εγγύησης Καλής Εκτέλεσης Έργου, στην μισθώτρια κυλικείου του Γυμνασίου Λουτρακίου, λόγω μετεγκατάστασης του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

21/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Έγκριση Όρων για την Προκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προφορές για την ανάθεση εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

20/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού και Oρισμός Επιτροπής για την καταστροφή αυτού του υλικού, στο Γυμνάσιο Περαχώρας και στο Γυμνάσιο Ισθμίας

19/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Παραχώρηση χρήσης ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, για την κάλυψη των Προπονητικών αναγκών του αθλητικού Συλλόγου «ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

18/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Παραχώρηση χρήσης του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, σε Αθλητικούς Συλλόγους

14/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για την ανάθεση με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε), καθαριστών/καθαριστριών, στις σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το σχολικό έτος 2018 – 2019

13/2018 Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας (1) καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Λουτρακίου, για το σχολικό έτος 2018- 2019

Επιστροφή