Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
78/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής αποζημιώσεως Σταμούλη Κων/νου και λοιπών δύο (2) κατά Δήμου.

77/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής αποζημιώσεως Γκίκα
Παναγιώτη κατά Δήμου.

76/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παραλαβής της μελέτης για την υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές
μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

72/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διόρθωση της υπ΄ αριθ. 443/2021 Α.Ο.Ε. περί απόδοσης
λογαριασμού παγίας προκαταβολής έτους 2021 και
απαλλαγή υπολόγων.

70/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος προς κάλυψη των δαπανών εορτασμού της Εθνικής
Επετείου 25 ης Μαρτίου 2023.

68/2023 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ή μη της με αρ. πρωτ. 4592/16-03-2023 γνωμοδότησης πλη
ρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, περί συνδρομής ή των προϋποθέσεων
του νόμου για τη νομική υποστήριξη Αντιδημάρχου (σχετ. 53/2023 ΑΟΕ).

67/2023 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ή μη δωρεάς από το ‘’Βαρδινογιάννειο ΄Ιδρυμα’’ προς το Δήμο
μας για κοινωφελείς δράσεις.

66/2023 Οικονομική Επιτροπή

Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
του διαγωνισμού «Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση
τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη»
(μελ. 41/2022) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196178).

65/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός
έδρας οχημάτων του Δήμου, λόγω κατεπείγοντος.

64/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος προς κάλυψη των δαπανών συμμετοχής του Δήμου
μας στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Ορεινός αγώνας
Λουτρακίου και αγώνας Περαίας Χώρας 2023».

63/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος προς κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού
φωτισμού στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν
των υπ΄ αριθ. 22, 23, 24 και 25/2023 Α.Δ.Σ.

62/2023 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος προς κάλυψη δαπανών επεκτάσεων δημοτικού
φωτισμού στην Κοινότητα Λουτρακίου – Περαχώρας, κατόπιν
της υπ΄ αριθ. 21/2023 Α.Δ.Σ.

61/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής της εταιρείας ‘’ΕΠΤΑ
Α.Ε.’’ κατά του Δήμου μας.

60/2023 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ή μη της με αρ. πρωτ. 4126/09-03-2023 και της με αρ. πρωτ.
4249/10-03-2023 συμπληρωματικής αυτής γνωμοδότησης πληρεξού-
σιας δικηγόρου του Δήμου, περί συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων
του νόμου για νομική υποστήριξη δημοτικού συμβούλου.

59/2023 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ή μη της με αρ. πρωτ. 3764/03-03-2023 γνωμοδότησης
πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, περί άρσης ρυμοτομικής απαλλο-
τρίωσης στο Λουτράκι

1 2 3 11 49 Next › Last »
Επιστροφή