Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018-04-23T22:08:49+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
8/2023 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ή μη επί αίτησης
λήψης προληπτικών μέτρων της ΕΛΙΝΤΟΥΡ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥ-
ΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενώπιον
του Μον. Πρωτ. Αθηνών.

7/2023 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου,
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για το έτος 2023.

6/2023 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο ‘’Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο
Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ Ορισμός υπευθύνων
Πράξης.

4/2023 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης του έργου:
"Ανάπλαση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη ΔΕ
Αγ. Θεοδώρων".

1/2023 Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή αιτήματος για την πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας κατόπιν της υπ΄
αριθ. 10/2022/467/03-01-2023 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

517/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής
Παναγιώτας Δελώνα κατά Δήμου.

506/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για
την κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για τις επεκτάσεις
ηλεκτροφωτισμού κατόπιν των υπ΄ αριθ. 37, 49, 50,
123, 124 & 125/2022 Α.Δ.Σ. Ορισμός υπολόγου.

505/2022 Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής των έργων:
 Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του
νέου Λυκείου Λουτρακίου (75/2018 μελ.)
 επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων
Θεοδώρων (37/2020 μελ.)
 Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (46/2006 μελ.)

503/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής Σταύρου
Χατζησταυράκη κατά του Δήμου μας.

502/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας (Α22/2608/23-06-2022).

500/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής
Δημητροκάλη Δημητρίου κατά Δήμου.

499/2022 Οικονομική Επιτροπή

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί εφέσεως Δήμου μας και επί
εφέσεως Καραγιάννη Ελευθέριου και λοιπών κατά των υπ΄αριθμ. 153/
2005 Διοικ. Εφετείου Τρίπολης & 152/2005 Διοικ. Πρωτοδικείου Κορίν
θου αντίστοιχα.

495/2022 Οικονομική Επιτροπή

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής για το Β΄
εξάμηνο έτους 2020.

492/2022 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός
διοικητικών ορίων, λόγω κατεπείγοντος.

488/2022 Οικονομική Επιτροπή

Γνωμοδότηση επί της προδικαστικής προσφυγής του
οικονομικού φορέα "3G FACILITIES SERVICES A.E." κατά
της υπ' αριθ. 20346/2022 διακήρυξης των όρων δημοπρασίας
για την εκτέλεση της παροχής Υπηρεσίας καθαρισμού
Δημοτικών Καταστημάτων (33/2022 μελ.).

1 2 3 11 47 Next › Last »
Επιστροφή