Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
136/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

135/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη σε βυτιοφορείς Αγίων Θεοδώρων αδειών πώλησης νερού
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2022

133/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναγνώριση οφειλής προς εργαζομένους σύμφωνα με το άρθρο 97 του
ν. 4483/2017, όπως ισχύει (αποτίμηση γάλακτος σε χρήμα)

129/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτική οδό), το οποίο
διέρχεται έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

127/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαχείριση του ζητήματος των Ουκρανών προσφύγων στον Δήμο μας.

122/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων με απότμηση
πεζοδρομίου επί της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου στο
"Αρτοποιείο – Ζαχαροπλαστείο – Καφετέρια" της εταιρείας
"SOUSAMELOS Ε.Ε." στα Ίσθμια (εντός οικισμού).

115/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης περί διαπίστωσης ή μη της αναγκαιότητας
ονομασίας, και μετονομασίας οδών, πλατειών ή συνοικιών
καθώς και αρίθμησης κτισμάτων στην εδαφική περιφέρεια
του Δήμου μας.

114/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Απόδοση θέσεων σε πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) για
δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου, κατόπιν της
διαδικασίας "βελτίωση θέσης" και "χορήγηση θέσης" της παρ. 4
του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021, όπως ισχύει.

113/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Επιχορήγηση Συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2022.

111/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Καθορισμός κοινόχρηστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2023 – 2025

111/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Καθορισμός κοινόχρηστων δημοτικών χώρων υπαίθριας
διαφήμισης, για την τριετία 2023 – 2025.

106/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το
έτος 2023.

106/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το
έτος 2023.

105/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Διαχείριση του ζητήματος των Ουκρανών προσφύγων
στον Δήμο μας.

104/2022 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμμετοχή του Δήμου μας στη λειτουργία Κοινωνικού
Φροντιστηρίου από τον "Σύλλογο Κοινωνικών
Φροντιστηρίων & Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λουτρακίου
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

1 2 3 11 27 Next › Last »
Επιστροφή