Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
125/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘’Ανάπλαση
πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’’ (αριθ. μελ.
46/2021).

124/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

:΄Εγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις (Βιοτεχνία κατασκευής προϊόντων ξύλου –
επεξεργασίας
ξύλου) της εταιρείας ‘’PSARRCO IKE’’ στη θέση ‘’Κάτω Καρμπουνάρι –
Σούρλα’’ της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

123/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση ή μη (κατά παρέκκλιση) εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημο
τικού οδικού δικτύου στις εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και δια-
νομής) της εταιρείας ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ στη θέση ‘’Ανω
Καρμπουνάρι – Σουρλά’’ της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περα
χώρας.

121/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή εν γένει δικαστικών εξό
δων που αφορούν την ιδιοκτησία (3) της 6/1997 πράξης αναλογισμού
στο Λουτράκι, δυνάμει της υπ΄αριθ. 85/2014 απόφασης Μ.Π.Κ.

118/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή συνολικού ποσού #72.850,69# € από επιχορήγηση του
ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021 και 2022) για την επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων

117/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών για το έτος 2023

114/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης
χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου
Λουτρακίου «Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» για αποκλειστική
Χρήση κυλικείου.

113/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης
χώρου εντός του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου
«Χ. ΘΩΔΗΣ» για αποκλειστική χρήση κυλικείου .

104/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας για τα έτη 2023 – 2025.

67/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης των 8 ων Παγκόσμιων Αθλητικών
Αγώνων Εργαζομένων και Ερασιτεχνών – WSG 2025 της CSIT
(International Workers and Amateurs in Sports Confederation)
το έτος 2025 στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων.

66/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για τη μη υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α. στη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

58/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή
του Νέου Λυκείου Λουτρακίου (αρ. μελ. 75/2018).

57/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων (αρ. μελ. 37/2020).

56/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου
Λουτρακίου (αρ. μελ. 46/2006).

54/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Παράταση της διάρκειας της υπ΄ αριθ. 12998/19-07-2022
Σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά
στερεών αποβλήτων στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου» (αρ. μελ.
9/2022).

1 2 3 11 29 Next › Last »
Back