Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
1/2024 Δημοτικό Συμβούλιο

Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

281/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2024 – 2025.

229/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 116/2023 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης
Επιτροπών παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών.

211/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Περί της τοποθέτησης ανεμογεννητριών στα Γεράνεια.

210/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξέταση αιτήματος αναφορικά με την εκτέλεση του έργου ανάπλασης
του παραλιακού μετώπου Λουτρακίου στην πλατεία «Κρήνης» και
ενημέρωση για την πορεία αυτού μέχρι περάτωσής του.

194/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2023 (Β΄ τρίμηνο).

125/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘’Ανάπλαση
πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’’ (αριθ. μελ.
46/2021).

124/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

:΄Εγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις
εγκαταστάσεις (Βιοτεχνία κατασκευής προϊόντων ξύλου –
επεξεργασίας
ξύλου) της εταιρείας ‘’PSARRCO IKE’’ στη θέση ‘’Κάτω Καρμπουνάρι –
Σούρλα’’ της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

123/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση ή μη (κατά παρέκκλιση) εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημο
τικού οδικού δικτύου στις εγκαταστάσεις (κέντρο αποθήκευσης και δια-
νομής) της εταιρείας ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ στη θέση ‘’Ανω
Καρμπουνάρι – Σουρλά’’ της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περα
χώρας.

121/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή εν γένει δικαστικών εξό
δων που αφορούν την ιδιοκτησία (3) της 6/1997 πράξης αναλογισμού
στο Λουτράκι, δυνάμει της υπ΄αριθ. 85/2014 απόφασης Μ.Π.Κ.

118/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή συνολικού ποσού #72.850,69# € από επιχορήγηση του
ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2021 και 2022) για την επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων

117/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών για το έτος 2023

114/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης
χώρου εντός του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου
Λουτρακίου «Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» για αποκλειστική
Χρήση κυλικείου.

113/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη εκμίσθωσης
χώρου εντός του Δημοτικού Σταδίου Λουτρακίου
«Χ. ΘΩΔΗΣ» για αποκλειστική χρήση κυλικείου .

104/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού
και παραλίας για τα έτη 2023 – 2025.

1 2 3 11 30 Next › Last »
Back