Προς Επιχειρήσεις

Προς Επιχειρήσεις 2018-04-25T13:38:59+00:00

Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Για την έκδοση δημοτικής ενημερότητας ή βεβαίωσης περί μη οφειλής μπορείτε να
υποβάλλεται την αίτησή σας στα mail των παρακάτω υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου μας:

Κυριάκης Λουκάς, 2744 360 154, kiriakis@loutraki.gr

, ,

Μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο της καρτέλας σας, η υπηρεσία θα
προχωρήσει στην έκδοση της δημοτικής ενημερότητας ή της βεβαίωσης, η οποία θα
αποσταλεί σαν απάντηση στο mail στο οποίο μας έχετε στείλει την αίτησή σας καθώς και
πρωτότυπα στην διεύθυνση που θα μας δηλώσετε στην αίτησή σας.

 

δικαιολογητικά:
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
 2. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του
 3. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα ηλεκτροδοτούμενα μισθωμένα ακίνητα, οι πάροχοι ηλεκτρικού
ρεύματος υποχρεούνται να παραδίδουν αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού
ρεύματος στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων στα οποία παρέχουν ρεύμα,
προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση, εφόσον τους προσκομισθεί από τους ιδιοκτήτες
αυτών η δήλωση λύσης της τελευταίας μίσθωσης στην Εφαρμογή Δήλωσης
Στοιχείων Μισθώσεων Ακινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση κοινού αριθμού παροχής απαιτείται πίνακας κατανομής τετραγωνικών
μέτρων.

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (κτίσματα – οικόπεδα)

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση Βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π (κατεβάστε εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΥΔ ΤΑΠ)
 2. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 3.  Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για μη χρήση του ακινήτου

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και αφού ελεγχθούν τα
στοιχεία ακολουθεί η διαδικασία Διεξαγωγής Ελέγχου Ακινήτου, ώστε να
υπολογιστούν τυχόν χρεώσεις και να εκδοθεί η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ, η οποία
χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών.
Κατόπιν εγκύρου εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και
από τρίτο πρόσωπο.
Η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική
μορφή και αποκλειστικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr

Επίσης μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας μέσω της εφαρμογής CITIBILL ή
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο.
Οι Βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ δεν δίνονται αυθημερόν.

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Λουτράκι, Περαχώρα, Πίσια, Σχίνος) η αποστολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και
αποκλειστικά στο email: e-protokollo@loutraki.gr

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Μάγκος Θεόδωρος, 2744 360 131, magkos@loutraki.gr

Παντελέου Γεωργία, 2744 360 134, gpanteleou@loutraki.gr

Παντελέων Χαράλαμπος, 2744 360 161, panteleon@loutraki.gr

Σιώκου Νερατζούλα, 2744 360 144, siokou@loutraki.gr

Η Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ δύναται να χορηγηθεί και να αποσταλεί σε
ηλεκτρονική μορφή με ψηφιακή υπογραφή.

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΣΘΜΙΑΣ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημοτικό Κατάστημα στα Ίσθμια (πίσω από το γήπεδο της Ισθμίας πριν την βυθιζόμενη γέφυρα)
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2741037211 (Γκούμα Μαρία)

Γκούμα Μαρία, 2741 0 37211, maria.gkouma@loutraki.gr

 

ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Η όλη διαδικασία διεκπεραιώνεται από το Δημαρχείο στους Αγίους Θεοδώρους (ΠΕΟΑΚ Άγιοι Θεόδωροι)

Ανδρέου Αικατερίνη, 2741 360 419, andreou@loutraki.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας Δ.Κ Αγίων Θεοδώρων : 2741360 400,421

Τα ειδοποιητήρια με οφειλές προς το Δήμο ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Αυτά που έχουν Κωδικό πληρωμής μέσω DIAS τα οποία και εξοφλούνται με την χρήση του κωδικού αυτού και τα ειδοποιητήρια με την ένδειξη `Προηγούμενες Οφειλές ` τα οποία  μπορείτε να   εξοφλήσετε μέσω e-banking στην τράπεζα EUROBANK, με κατάθεση της οφειλής σας  στον αριθ. 0026.0195.93.0200101570 με IBAN                                                    GR 5102601950000930200101570 και δικαιούχο τον δήμο μας

 Σας παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής σημεία:

 

 1. Κατά τη διαδικασία της μεταφοράς των χρημάτων από τον δικό σας λογαριασμό στον λογαριασμό του Δήμου, στη θέση όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε μήνυμα προς τον Δήμο πληκτρολογείστε το όνομα του οφειλέτη, όπως αυτό αναγράφεται στο ειδοποιητήριο του Δήμου, και το είδος της οφειλής π.χ τέλος νεκροταφείου, πρόστιμο ΚΟΚ, δόση από πράξη αναλογισμού, ΤΑΠ, πρόστιμο αυθαιρέτου κ.λ.π. (στο ειδοποιητήριο του Δήμου και στη θέση `Αιτιολογία` αναγράφεται αναλυτικά το είδος οφειλής).

Η  παραπάνω ενέργεια είναι απαραίτητη, ιδίως αν  το όνομα του λογαριασμού από τον οποίον μεταφέρετε τα χρήματα δεν συμπίπτει με το όνομα του οφειλέτη

 1. Προσέξτε την ημερομηνία λήξης του ειδοποιητηρίου γιατί την επομένη της λήξης, η οφειλή επιβαρύνεται με προσαυξήσεις. Μπορείτε και πάλι να την εξοφλήσετε μέσω e-banking, τηλεφωνείστε, όμως, στα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας δίνουμε παρακάτω για να μάθετε την προσαυξημένη οφειλή.
 2. Σε περίπτωση που δεν μεταφέρετε προς τον λογαριασμό του Δήμου  το ακριβές ποσό της οφειλής και στο βαθμό που η Υπηρεσία μπορεί να ταυτοποιήσει τον οφειλέτη, δηλαδή έχετε πληκτρολογήσει σωστά από το ειδοποιητήριο το όνομα του οφειλέτη και το είδος οφειλής, θα ξεχρεωθεί η παλιότερη οφειλή ως το ύψος της κατάθεσης. Δηλαδή, θα αφαιρεθεί από την συνολική οφειλή σας το ποσό που μεταφέρατε και θα μείνει σαν υπόλοιπο η διαφορά, η οποία  θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις για όσο χρόνο παραμένει ανεξόφλητη

 

ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ 

Η Ταμειακή Υπηρεσία παρακολουθεί τις καταθέσεις και θα σας αποστείλει, μέσω ταχυδρομείου και στη Δ/νση που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, την απόδειξη εξόφλησης. Αν επιθυμείτε να τη λάβετε σε άλλη Δ/νση από αυτήν του ειδοποιητηρίου, τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που σας δίνουμε.

Αν το όνομα  ή η Δ/νση του οφειλέτη έχουν αποτυπωθεί με λάθος τρόπο στο ειδοποιητήριο, πριν μεταφέρετε χρήματα τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 2744360-154,155, 156

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο του προστίμου
 2. Πλήρη στοιχεία του παραβάτη (ονοματεπώνυμο ,ΑΦΜ, Δ/νση κατοικίας, Ταχυδρομικός Κώδικας)

Δικαιολογητικα:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα.  (κατεβάστε εδώ)
 2. Διάγραμμα της περιοχής
 3. Εφόσον στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:
  1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή
  2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη του χώρου στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας
 4. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1.  Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα.  (κατεβάστε εδώ)
 2.  Διάγραμμα της περιοχής
 3.  Εφόσον στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:
  1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος
  2. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη του χώρου στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας
 4. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα.  (κατεβάστε εδώ)
 2. Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ή Γνωστοποίηση Ν.4442/16.
 3. Δημοτική Ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα.  (κατεβάστε εδώ)
 2. Διάγραμμα της περιοχής
 3. Υπεύθυνη δήλωση διαχειριστή πολυκατοικίας ή ιδιοκτήτη του χώρου (Εφόσον στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας) σύμφωνα με υπόδειγμα.  (κατεβάστε εδώ)
 4. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία.
 5. Αν το κατ/μα πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 6. Έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, για κατάστημα που εγκαθίσταται ή λειτουργεί πλησίον αρχαίου.
 7. Έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν (για κτίρια που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της πολεοδομικής υπηρεσίας)

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
 2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
  Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται:

  1. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή
  2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας
  3. Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
 3. Παράβολο (285€ ή 375€) .
 4. Τα ιδιαίτερα δικαιολογητικά που προβλέπονται ειδικά για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας:
  1. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955).Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για για Α.Μ.Ε.Α)
  2. Εις τριπλούν, αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης και τεχνική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.
 5. Στην περίπτωση καταστημάτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 180/1979, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων IKE, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα … δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει».Λοιποί περιορισμοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 180/1979, εξακολουθούν να ισχύουν.
 6. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

      Επιπλέον:

 1.  Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου. (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’)
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευσης. (παρ.2 άρθρο 2 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’). Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 180/79, όπως προστέθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 257/2001 ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της.
 3. Τεχνική έκθεση μηχανικού. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται είτε από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής είτε από άλλο επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, κατατίθεται με σχεδιαγράμματα εις τριπλούν και περιλαμβάνει την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, τον αερισμό- εξαερισμό και τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία με μεγίστη Α – ηχοστάθμη 100 db. Στην τεχνική έκθεση θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της ηχομόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση και τα χαρακτηριστικά των ηχείων στην κάτοψη των χώρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Α5/3010(ΦΕΚ 593/τ.Β’/2-10-1985).
 4. Για τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων (άρθρο 24 του ΒΔ 465/1970), απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα).
 5. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Για καταστήματα, αίθουσες ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
  1. Απλή αίτηση, στην οποία αναφέρεται ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή / και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα, αίθουσα ή χώρο, για τον οποίο ζητείται η άδεια Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά, στο οποίο θα εγκατασταθούν τα παιγνιομηχανήματα ή και τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός αυτών σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ).
  2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86.
  3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
  4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
  5. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή / και τωνειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους.
  7. Δημοτική ενημερότητα.
 2. Για αμιγή καταστήματα ή αίθουσες

  Τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς επίσης και τα ακόλουθα:

  1. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ηκυριότητα, η μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή παραχώρηση στον αιτούντα.
  2. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.Προκειμένου περί οικημάτων στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
  3. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίμακα 1:50, συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα.
  4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει, ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα.
  5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
  6. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος.
  7. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
  8. Σε περιπτώσεις μετακίνησης και μετεγκατάστασης στη διοικητική περιφέρεια άλλου δήμου, για την οποία προβλέπεται μεγαλύτερο τέλος, καταβάλλεται μόνο η διαφορά του τέλους και δεν εκδίδεται νέα άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. 
  9. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση: με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
  •  Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
 2.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) και πρόσφατο (όχι πέραν του τριμήνου) αντίγραφο ποινικού μητρώου «δικαστικής χρήσης», που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής στο Δήμο ή Κοινότητα στον οποίο υπεβλήθησαν τα λοιπά δικαιολογητικά.
 3. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή η παραχώρηση στον αιτούντα.
 4. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίμακα 1:50, συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα.
 5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.
 7. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
 8. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ ) καταστατικού προκειμένου περί Εταιρείας ή Σωματείου.
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.
  •  Προκειμένου περί μικτών καταστημάτων που έχουν εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, δεν απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται από τις διατάξεις των υποπαραγράφων γ, δ, ε και ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 10. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο λόγω ασθενείας, αναπηρίας, ηλικίας, μεμακρυσμένου τόπου διαμονής κλπ. δεν δύναται να εποπτεύει αποτελεσματικώς την λειτουργία της δεξαμενής, ή εάν είναι νομικό πρόσωπο, στην υποβαλλομένη αίτηση θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας του οριζομένου υπευθύνου φυσικού προσώπου, το οποίο θα μεριμνά για την καλή  λειτουργία και συντήρηση της δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
 2. Έκθεση, υπολογισμός, σχεδιαγράμματα και όλα τα τεχνικά στοιχεία της δεξαμενής σε τρία αντίγραφα υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, από τα οποία θα προκύπτει σαφώς ότι η δεξαμενή κολυμβήσεως και οι λοιποί χώροι και εγκαταστάσεις αυτής, ικανοποιούν από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας όλους τους υποχρεωτικούς όρους της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/1973 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡ.
 3. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ ή άδεια χρήσης νερού για την εξασφάλιση νερού κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας τροφοδοσίας της δεξαμενής.    
 4. Εγκεκριμένη μελέτη για διάθεση υγρών αποβλήτων.
 5. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Κλειστοί παιδότοποι.                                                                          .
  1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ).
  2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
  3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν.1599/1986 και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπο, περί μη καταδίκης για κακούργημα ή για πλημμέλημα.(κατεβάστε εδώ).
  5. Σχεδιάγραμμα κατόψεως και τομή του καταστήματος, σε τρία αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το σχεδιάγραμμα θεωρείται εις τριπλούν από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται αυθημερόν, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης. – H Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται πλέον από ιδιώτη μηχανικό.
  6. Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα.
  7. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα. Σύμφωνα με την εγκ.72/66287/27.11.2007 του ΥΠΕΣ το υπ’ αριθ. 8 δικαιολογητικό κατατίθεται στο στάδιο της προέγκρισης.
  9. Άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία ΔΟΥ.                      
  10.  Δημοτική ενημερότητα.
 2. Υπαίθριοι παιδότοποι
  Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ’ αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο
 3. Λειτουργία παιδότοπου εντός χώρου με διαφορετική δραστηριότητα
  Για τους παιδότοπους σε χώρους όπου θα ασκηθεί ή ασκείται διαφορετική δραστηριότητα πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την άσκηση της κατά περίπτωση δραστηριότητας προσκομίζονται και τα δικαιολογητικά 6 και 7 για κλειστούς παιδότοπους.
 4. Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου
  Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου αντικαθίσταται με νέα, χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Μεταβίβασης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, του παιδότοπου σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή ή τροποποίηση των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.
  2. Μίσθωσης ή υπεκμίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης.
  3. Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου, του υπευθύνου του παιδότοπου.
  4. Εισόδου νέου εταίρου ή αποχώρησης εταίρου από εταιρική επιχείρηση.
  5. Αποχώρησης των ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της.
  6. Αλλαγής της σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας και
  7. Αλλαγής επωνυμίας, εφόσον δεν μεταβάλλεται η νομική μορφή της.

  Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Δήμο μόνο την αίτηση για αντικατάσταση της άδειας, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή αυτή, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρόσωπό του, καθώς και  υπεύθυνη δήλωση το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα, δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων».

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ).
 2. Διάγραμμα της περιοχής .
 3. Βεβαίωση για τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης .
 4. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης.
 5. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας για την απόσταση από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο, χώρο λατρείας, υπαίθριο θέατρο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική ακουστική προστασία ή/και από χώρους με ιδιαίτερο ιστορικό/πολιτιστικό χαρακτήρα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ) και χώρους χαρακτηρισμένους ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή περιοχές ειδικής προστασίας (βιότοποι κ.λπ.).

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτησηυπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
 2. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ.

     Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής για την οριστική έκδοση της άδειας αποδεικνύεται με τους ακόλουθους    τρόπους, εναλλακτικά:

  1. με απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση φυσικής παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήμου για την παραλαβή της πράξης ή
  2. με την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή
  3. με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του
  4. Με τους ίδιους προαναφερόμενους τρόπους ενημερώνεται η οικεία υπηρεσία του δήμου σχετικά με την μεταβολή ή διακοπή εργασιών καθώς και για κάθε περίπτωση αντικατάστασης άδειας που προϋποθέτει ενημέρωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.
 3. Παράβολο (185€).
 4. Δημοτική Ενημερότητα
 5. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον εθνικό δίκτυο (ΔΕΣΕ), ως και το επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών.
 7. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, συνοδευόμενη από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).
 8. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 9. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για θεματικά πάρκα (για εκτάσεις από 10 στρ. και άνω). 
 10. Αν πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 11. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας,
 12. δύο (2) φωτογραφίες προσφάτου εκδόσεως.

Πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 2 του ΠΔ 12/2005 κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,
 • γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα – πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
 • βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
 • βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
 • βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,
 • άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α’ 216),
 • βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,
 • βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.
 • Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αν η δραστηριότητα αναπτυχθεί σε κοινόχρηστο χώρο.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτησηυπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
 2. Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 3.9.1983 π.δ/τος “Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών” (ΦΕΚ 394/Δ), όπως ισχύει, δηλ. Τοπογραφικό διάγραμμα, Αρχιτεκτονική μελέτη και Στατική μελέτη και
 3. Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
 4. Δημοτική Ενημερότητα
 5. Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ.

κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,
 2. γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα – πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
 3. βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
 4. βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
 5. βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,
 6. άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α’ 216),
 7. βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,
 8. βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του, η διεύθυνση του οικήματος, όπου θα ασκείται η δραστηριότητα αυτή, καθώς και πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητος του προσώπου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 1 του Ν. 2734/99.
 4. Έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήματος, ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 5. Έγγραφη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων, εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας’ απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, του Ν. 1599/1986, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα χρησιμοποιείται από αυτό ως κατοικία.
 7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας του οικήματος ή στην περίπτωση μισθώσεως του οικήματος φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, ότι πληροί τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότητα.
 8. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι το οίκημα πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.
 9. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό ή διατηρητέο.
 10. Βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ, ότι το οίκημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 “περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κ.λ.π.” όπως περιγράφονται στη διάταξη αυτή ή όπως καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.
 11. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
 12. Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
 13. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι έχει χορηγηθεί στο εκδιδόμενο πρόσωπο βιβλιάριο υγείας κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734/99.
 14. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους( Τύπος πλαισίου, φωτεινό,   φωτιζόμενο, διαστάσεις, χρονική διάρκεια,  κλπ), σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)
 2. Φωτογραφίες πλαισίου.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου τοποθέτησης.
 4. Στατική μελέτη(Υ.Δ. μηχανικού).
 5. Ηλεκτρολογική μελέτη για φωτεινά ή φωτιζόμενα(Υ.Δ. ηλεκτρολόγου).
 6. Συναίνεση εκμισθωτή(Ιδιωτικός χώρος).
 7. Δημοτική Ενημερότητα

   Πλέον απαιτείται:

 1. Έλεγχος των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές,
 2. Για τη χορήγηση άδειας προβολής υπαίθριας διαφήμισης ή για την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων σε ιδιωτικό κτίριο ή οικόπεδο, απαιτείται :
  1. Γνώμη του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού,
  2.  Γνώμη της πρωτοβάθμιας Ε.Π.Α.Ε.,

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση του κυρίου ή κατόχου του οχήματος με το ανάλογο χαρτόσημο και ένσημο που καταβάλλεται υπέρ του δήμου στην οποία θα κινείται το ζωήλατο όχημα σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ).
 2. Το παράβολο που αναλογεί για την έκδοση αδείας κυκλοφορίας του ζωήλατου οχήματος. Σύμφωνα με τον Οδηγό Αδειών της ΚΕΔΚΕ- ΕΕΤΑΑ 2009 το ύψος του παραβόλου δεν έχει καθορισθεί και ως εκ τούτου δεν θα ζητείται η καταβολή του μέχρι τον καθορισμό του.
 3. Δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντα
 4. Πιστοποιητικό γέννησης
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία να δηλώνεται:
  1. ότι το ζωήλατο όχημα φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα.
  2. Υ.Δ. ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές Πινακίδων κυκλοφορίας συμφωνούν  με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 33774/02.06.2009 (ΦΕΚ 1218/22.06.2009 τεύχος Β’) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
 6. Έγγραφο που να προκύπτει ότι ο αιτών έχει την γνώση να ηνιοχεί,
 7. Έγγραφο που να προκύπτει ότι ο αιτών γνωρίζει τις διατάξεις περί κυκλοφορίας οχημάτων στους δρόμους(δίπλωμα οδήγησης)..
 8. εφ’ όσον είναι κάτοχος του ζώου, είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις για την υγιεινή του ζώου
 9. Υ. Δ. περί του ότι η  επιβατική άμαξα πληροί τους όρους αφαλούς επιβίβασης και διακίνησης επιβατών.
  Σε περίπτωση που κάτοχος του ζώου είναι πρόσωπο διαφορετικό από τον αιτούντα, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον κάτοχο του ζώου περί της κατοχής και υγιεινής του ζώου, και
  βεβαίωση ιατρού ότι ο αιτών έχει ικανότητα να ηνιοχεί.
 10. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 1. Αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά και σχεδιαγράμματα: σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ).
  1. Κυρωμένο  φωτ/φο δελτίου ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού.
  2. Παράβολο (185€). 
  3. Κυρωμένο φωτ/φο αδείας οδηγήσεως διτρόχου μοτοποδηλάτου, ή διτρόχου μοτ/τας του ενδιαφερομένου, προκειμένου περί καταστήματος ενοικιάσεως μοτοποδηλάτων.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την τελευταία 5ετία σε ποινή φυλάκισις πέραν των (3) μηνών για κλοπή, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, χρήση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, εγκλημάτων κατά των ηθών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ληστεία.
  5. Πιστοποιητικό του Γραμματέως Πρωτοδικών από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν ετέθη σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης. (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  6. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου του καταστήματος σε δύο αντίτυπα συνταγμένο από σχεδιαστή και υπό κλίμακα 1:50, στο οποίο θα απεικονίζονται οι χώροι του καταστήματος και ο προορισμός του κάθε χώρου με ακριβείς διαστάσεις. Επίσης θα αποτυπώνονται σ’ αυτό οι τυχόν υπαίθριοι ιδιωτικοί ή κοινόχρηστοι χώροι του καταστήματος.
  7. Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε δύο αντίτυπα από κλίμακα 1:1.000 και σε ακτίνα 100 μ. στο οποίο θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή και η θέση του καταστήματος και τα τυχόν υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις καθώς και οι αποστάσεις αυτών από το κατάστημα.
  8. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα.
  9. Δύο (2) φωτογραφίες.
  10. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό .
  11. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  12.  Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή αν δεν υπάρχει διαχειριστής, του ιδιοκτήτη του χώρου, αν το κατάστημα πρόκειται να λειτουργήσει σε πολυκατοικία.
  13.  Βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης, εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια .
 2. Κατάθεση Δικαιολογητικών: Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ενεργείται αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και συντάσσεται σχετική έκθεση. Εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις, ειδοποιείται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει και τα εξής επιπλέον δικαιολογητικά:
  1. Κατάσταση με τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα και ποδήλατα, στην οποία αναγράφονται ο αριθμός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία αναγνώρισης αυτών (αριθμός σκελετού, κινητήρα, χρώμα κ.λ.π)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο αιτών διαθέτει στο κατάστημα του αντίστοιχο με τα προς ενοικίαση μοτοποδηλάτων αριθμό προστατευτικών κρανών.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα προς ενοικίαση μοτοποδήλατα έχουν ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, και ότι είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό καταλληλότητας ασφαλούς κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών ή με βεβαίωση πτυχιούχου τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται μετά από λεπτομερή μηχανικό έλεγχο, κυρίως του συστήματος φωτισμού, πεδήσεως, διευθύνσεως και των σιγαστήρων των εξατμίσεων.
  4. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι κατατέθηκε δήλωση έναρξης εργασιών. 
  5. Δημοτική ενημερότητα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

 

 1. Αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
  • Επωνυμία εταιρίας
  • τίτλος έκθεσης
  • Α.Φ.Μ.
  • πλήρη στοιχεία διεύθυνσης έδρας της εταιρίας)
  • Χαρακτήρα έκθεσης (αν απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες ή και στο ευρύ κοινό)
  • Χαρακτηρισμό έκθεσης ως περιφερειακής, τοπικής, πανελλήνιας ή διεθνούς
  • Ακριβή καθορισμό του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί
  • Χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκθεσης
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο
 3. Αντίγραφο καταστατικού (για Νομικό Πρόσωπο) ή βεβαίωση της οικείας οικονομικής εφορίας ή βεβαίωση της Περιφέρειας προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιριών (αυτεπάγγελτη αναζήτηση εκτός από Α.Ε.)
 4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (υποβάλλεται μόνο η φωτοτυπία ταυτότητας του διαχειριστή της επιχείρησης & η Υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 5. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης (έτος ίδρυσης & Α.Φ.Μ. – αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 6. Βεβαίωση περί υποχρεωτικής παρουσίας παθολόγου γιατρού ή νοσοκόμας
 7. Επικυρωμένο φωτ/φο άδειας καταλληλότητας του στεγασμένου εκθεσιακού χώρου
 8. Κανονισμός συμμετοχής εκθετών
 9. Εμβαδόν του προβλεπόμενου μικτού χώρου
  *** (Για εκθέσεις που λειτουργούν σε εκθεσιακούς χώρους υπαίθριους ή προσωρινά στεγασμένους η άδεια καταλληλότητας προσκομίζεται μαζί με σχεδιάγραμμα στο Δήμο τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης, διαφορετικά η εκδοθείσα άδεια λειτουργίας ανακαλείται αυτοδικαίως)
 10. Σχεδιαγράμματα χώρου στα οποία να εμφανίζονται σε κλίμακα οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι πυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής, οι χώροι βοηθητικών υπηρεσιών καθώς και οι διάδρομοι επισκεπτών (που πρέπει να έχουν συγκεκριμένο πλάτος)
 11. Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή νομέα δικαιούχου για δυνατότητα μίσθωσης για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκθεσης
  *** (Για εκθέσεις που θα λειτουργήσουν σε εκθεσιακούς χώρους υπαίθριους ή προσωρινά στεγασμένους, η ανωτέρω βεβαίωση προσκομίζεται στο Δήμο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας, διαφορετικά η εκδοθείσα άδεια λειτουργίας της ανακαλείται)
 12. Φορολογική Ενημερότητα (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 13. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της έκθεσης, η οποία θα υποβάλλεται 5 ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης, θα έχει διάρκεια ισχύος 1 μήνα και θα καταπίπτει υπέρ του δήμου σε περίπτωση αθέτησης των όρων της παρούσας.
 14. Δημοτική ενημερότητα.

 

 1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ).
 2. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 4. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους,
 5. Παράβολο(10€).
 6. Δημοτική ενημερότητα
 7. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κάτωθι κατηγορίες:
  • τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 50%,
  • οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών,
  • οι τρίτεκνοι ,
  • οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
  • άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση,
  • άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,
  • οι προστάτες  μονογονεϊκών οικογενειών,
  • οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη στερητικής της ελευθερίας ποινής.

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 

 1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ),στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου,
 2. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.,
 3. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους,
 4. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κάτωθι κατηγορίες:
  • τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 50%,
  • οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών,
  • οι τρίτεκνοι ,
  • οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
  • άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά.

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση,

  • άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες,
  • οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών,
  • οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη στερητικής της ελευθερίας ποινής
 5. Παράβολο(10€).
 6. Δημοτική ενημερότητα

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ),στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
  • δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,
  • ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και
  • ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα
 2. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
 3. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών.
 4. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 5.  Δημοτική ενημερότητα.
 6. Παράβολο(15€).

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 1. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω αναπηρίας,
  1. Ο κάτοχος της άδειας, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών την πιστοποίηση της αναπηρίας, υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ),με συνημμένα:
   1. βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας,
   2. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
   3. έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
  2. Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει, εντός της προθεσμίας των έξι (6) μηνών, αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), με συνημμένα:
    1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
    2. δελτίο ανεργίας σε ισχύ και
    3. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
    4. Δημοτική ενημερότητα.
    5. Παράβολο(10€).
 2. Για τη μεταβίβαση της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω θανάτου
  Το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου της άδειας, αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ), καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα,
  2. ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου,
  3. δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
  4. πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και
  5. έγγραφες παραιτήσεις από τη μεταβίβαση της άδειας των προσώπων που, κατά σειρά προτεραιότητας, τη δικαιούνται, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 
  6. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους.
  7. Δημοτική ενημερότητα.
  8. Παράβολο(10€).

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 1. Αίτηση του κατόχου της άδειας, σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ), όπου δηλώνει το άτομο (σύζυγο, συγγενή, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και εάν στερείται των συγγενικών προσώπων ή αν τα εν λόγω πρόσωπα δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, από δηλωμένο υπάλληλο ) που τους αναπληρώνουν μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη, με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων:
  1. ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση,
  2. πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας,
  3. για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο αδειούχος κάθε φορά,
  4. συνδικαλιστικών υποχρεώσεων μία μέρα την εβδομάδα για τους προέδρους και γραμματείς αναγνωρισμένων πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών. Αν ο αδειούχος συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, του μπορεί να αναπληρώνεται και τις ημέρες που πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών. 
  5. προσωρινή ανικανότητα για εργασία και με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50 %, (βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και για όσο χρόνο ισχύει αυτή).
  6. Βεβαίωση συγγένειας.
 2. Αίτηση από το πρόσωπο που πρόκειται να αναπληρώσει τον αδειούχο, σύμφωνα με υπόδειγμα (κατεβάστε εδώ), με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα.

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 1. Αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ),συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης.
 3. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β’ του άρθρου 11.
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
 5. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
 6. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
 7. Πιστοποιητικό υγείας.

Για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις παραγωγών υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Για τους συνεταιρισμούς:
  1. βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016,
  2. πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου,
  3. κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού,
  4. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
 2. Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α’ και β’ προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους.

Το μητρώο μελών για τους συνεταιρισμούς και οι αποφάσεις αναγνώρισης από τις αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 2 της 397/18235/16.2.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 601), για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αδειοδοτούσα αρχή.

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 • Για την υποβοήθηση από συγγενή( σύζυγο ή τα τέκνα ).
  1. πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  2. Δήλωση ότι δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου(για υποβοήθηση παραγωγού)
 • Για την υποβοήθηση από προσληφθεντα υπαλληλο.
  1. ενημέρωση  της υπηρεσίας αυθημερόν, για την πρόσληψη , υποβάλλοντας αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώγια την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης.
  2. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα
  3. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Για την υποβοήθηση από συγγενή( σύζυγο ή τα τέκνα ) ή δηλωμένο υπάλληλο, λόγω:
  • ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση,
  • πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας,

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  2. Δήλωση του προσώπου που υποβοηθά, ότι δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου.
  3. δήλωση  υπάλληλου( εάν στερείται των συγγενικών προσώπων  ή αν τα εν λόγω πρόσωπα δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο), 
 • Παραχώρηση θέσης λαϊκής αγοράς, σε τέκνα ή σύζυγό , λόγω συνταξιοδότησης.
  1. υπεύθυνη δήλωση, του  παραγωγού,  στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει νέα άδεια υπαίθριου εμπορίου οποιουδήποτε είδους και μορφής. 
  2. ο νέος αδειούχος, καταθέτει   τα δικαιολογητικά  για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή.
 • Στην περίπτωση συνεταιρισμού, ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών:
  Αντίγραφο, γνωστοποίησης στο δήμο της έδρας του συνεταιρισμού, δηλωμένου υπάλληλου.

 

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 

 1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση,(κατεβάστε εδώ), στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του, με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
 2. αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ
 3. δήλωση  παραγωγού μέλος συνεταιρισμού ότι, θα πωλήσει στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής του.
 4. δήλωση νέων προϊόντων και συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης,  για την αναγραφή αυτών στην άδειά του. 

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

Αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ),που επισυνάπτει:

 1. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
 2. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
 3. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
 4. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
 5. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

 

Αίτηση σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)που επισυνάπτει:

 1. άδεια υπαίθριου εμπορίου
 2. βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου, κατά περίπτωση
 3. βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

για περισσότερες πληροφορίες :

Ζερβός Βασίλειος, 2744 360 185, zervos@loutraki.gr

Αίτηση, σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), συνοδευόμενη από:

 1. Μισθωτήριο συμβόλαιο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των δύο συμβαλλομένων, επταετές, πρόσφατο και θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 2. Το τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ. (ούτως ώστε να αποδεικνύεται η καταβολή της σύνταξης).
 3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα Αστυνομικών Ταυτοτήτων του εκμισθωτή και του μισθωτή. (Η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προηγούμενου μισθωτή, ότι αποχωρεί οικειοθελώς (σε περίπτωση αλλαγής μισθωτή χωρίς να έχει λήξει η προηγούμενη μίσθωση), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του εκμισθωτή, στην οποία να δηλώνεται ότι κατά την σύναψη του συμφωνητικού δεν έλαβε χρήματα ως «αέρα».
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του μισθωτή, στην οποία να δηλώνεται ότι κατά την σύναψη του συμφωνητικού δεν κατέβαλε χρήματα ως «αέρα».
 7. Βεβαίωση ιατρική Κρατικού Νοσοκομείου ή δύο ιδιωτών ιατρών (λόγω ασθένειας).

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Για Κομμωτή – Κουρέα

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), στην οποία ενσωματώνεται Υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας
 2. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 3. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 4. Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 5. Πιστοποιητικό Υγείας
 6. Παράβολα δημοσίου
 7. Δημοτική ενημερότητα
 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE – PEDICURE)

 

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ), στην οποία ενσωματώνεται Υπεύθυνη δήλωση του ν1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι ο αναγγέλων δεν έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη σχετική με την άσκηση της επαγγελματικής του ιδιότητας
 2. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης ή
 3. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ή
 4. Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 5. Πιστοποιητικό Υγείας
 6. Παράβολα δημοσίου
 7. Δημοτική ενημερότητα
 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 9. Φωτοαντίγραφο άδειας εργασίας και παραμονής (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) και φωτοαντίγραφο κάρτας ομογενούς ισχύος τριών ετών.

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με υπόδειγμα  (κατεβάστε εδώ)

 

για περισσότερες πληροφορίες :

Γκίκας Ιωάννης, 2744 360 185, gkikas@loutraki.gr

Σας γνωστοποιούμε ότι με βάση την υπ΄ αριθμ. 305/2/20.05.20 τροπολογία  που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων επί του νομοσχεδίου για τη τουριστική ανάπτυξη, είναι απαραίτητη η έκδοση της σχετικής άδειας κατάληψης δημοτικού χώρου για όσες επιχειρήσεις-καταστήματα επιθυμούν να κάνουν χρήση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών ειδών και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όλους τους επαγγελματίες του Δήμου μας  να προβούν άμεσα στη κατάθεση της σχετικής αίτησης, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, μέσω e-mail στη διεύθυνση e-protokollo@loutraki.gr. 

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να τηρείται η αναλογία των 2τ.μ. ανά άτομο και ο τυχόν πρόσθετος χώρος που θα ζητηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο να αποτυπώνεται στο σχετικό σχεδιάγραμμα ξεχωριστά. 

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας καθώς οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι βαρύτατες.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2744360211

 

Υπόδειγμα αίτησης για παραλίες κατάληψη δημοτικού χώρου (Κτηματικής Υπηρεσίας)

 

Κατηγορίες:

Σας γνωστοποιούμε ότι με βάση την υπ΄ αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1864/15.05.20) είναι απαραίτητη η έκδοση της σχετικής άδειας κατάληψης χώρου αιγιαλού-παραλίας για όσες επιχειρήσεις-καταστήματα επιθυμούν να κάνουν χρήση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών-ξαπλώστρων τόσο για τους χώρους δικαιοδοσίας του Δήμου μας όσο και για τη Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου, και για το λόγο αυτό παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του Δήμου μας να προβούν άμεσα στη κατάθεση της σχετικής αίτησης, που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας, μέσω e-mail στη διεύθυνση e-protokollo@loutraki.gr.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στα υποδείγματα των σχετικών αιτήσεων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και σε περίπτωση μη ύπαρξης της απαιτούμενης δημοτικής ενημερότητας παρακαλούμε να επικποινωνήσετε με το Γρ. Εισπρακτόρων του Δήμου μας στα τηλ. 2744360155-156.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση σας καθώς οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι βαρύτατες.

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2741360419 (ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΥ)
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2744360211 (ΧΩΡΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ)

Υπόδειγμα αίτησης για παραλίες Δήμου (Κτηματικής Υπηρεσίας)

Υπόδειγμα αίτησης για παραλίες χερσαίας ζώνης λιμένα (Λιμενικού Ταμείου)

Κατηγορίες:

Σύμφωνα με την 38/2020  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Αν  η επιχείρησή σας  εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, υποβάλλεται την αίτησή σας εδώ 

 Θα χρειαστούν κωδικοί taxis net και ο ΚΑΔ της επιχείρησή σας 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.

Αν  η επιχείρησή σας  εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, υποβάλλεται την αίτησή σας εδώ 

Θα χρειαστούν κωδικοί taxis net

Back