Πολιτική ασφάλειας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

Πολιτική ασφάλειας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων 2019-07-07T14:57:08+00:00

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ενδυναμώνει συνεχώς τη θέση του, ισχυροποιεί και αυξάνει το κύρος του, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και κινείται θετικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμος βασιζόμενος στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει στοχεύει στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των πολιτών, μέσα από την οργάνωση ενός υποδειγματικού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει υπόψη του το πρότυπο ISO 27001:2013 και τον Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύεται για:

  • Την ικανοποίηση των πολιτών, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
  • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου.
  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών του Δήμου.
  • Την προστασία της επένδυσης του Δήμου σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της αποτελεσματικότητάς του και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος των πολιτών, των εργαζομένων, των συνεργατών του και της Δημόσιας Διοίκησης συνολικά.

 

Είναι σημαντικό για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό του σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του. 

Αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και υποστηρίζει την υλοποίηση αυτών.

 

Ο Δήμαρχος 

 

Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

 

Back