Εκπαίδευση

Εκπαίδευση 2022-02-15T14:08:33+00:00

Εκπαίδευση

Στα θέματα της εκπαίδευσης, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και τον κτιριακό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων μέσω των αρμόδιων Σχολικών Επιτροπών. Πέρα από την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την όποια αναγκαία επισκευή των εκπαιδευτικών μονάδων που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων του, ο Δήμος έχει επιφορτιστεί και με την αρμοδιότητα για τη δημιουργία και νέων εκπαιδευτικών μονάδων.

Υποδομές
Δια Βίου Μάθηση
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Σχολικές Επιτροπές

Υποδομές

Η Παιδεία στον Δήμο είναι ανεπτυγμένη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προσπάθεια αναβάθμισης της εκπαίδευσης συνεχίζεται με τη διαρκή φροντίδα των σχολικών υποδομών και τον συνεχή εμπλουτισμό αυτών με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες πληροφορικής, εργαστήρια, χώρους πολιτισμού, βιβλιοθήκες και αθλητικές υποδομές, ικανά να εξυπηρετούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και όλων των πολιτών.

Στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων λειτουργούν συνολικά 29 δημόσιες εκπαιδευτικές δομές, από τις οποίες

 • οι 18 εντάσσονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • και οι υπόλοιπες 11 εντάσσονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το μαθητικό δυναμικό ανέρχεται συνολικά σε 3.304 άτομα, από τα οποία

 • 1.532 φοιτούν στην πρωτοβάθμια και
 • 1.772 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αναλυτικά, η κατανομή των δημόσιων σχολικών μονάδων και του μαθητικού δυναμικού παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα:

 

 

Νηπιαγωγεία

Δημοτικά

Γυμνάσια

Γενικά Λύκεια

ΕΠΑΛ

Ε.Κ.

Ειδικό Σχολείο

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο

Μονάδες

11

7

4

2

2

1

1

1

Μαθητές

349

1.183

698

384

600

 

57

33

Πίνακας 1: Υφιστάμενες δομές παιδείας στον Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Πηγή: Δ/νση Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης Ν.Κορινθίας, στοιχεία 2021

 

Στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος προχώρησε στην κατασκευή του 1ου Νηπιαγωγείου στο Λουτράκι, με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2007-2013, το οποίο και λειτουργεί από τις αρχές του 2015.
Σε φάση κατασκευής βρίσκεται και το Νέο Λύκειο Λουτρακίου, με χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2007-2013, το οποίο και προβλέπεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2016.
Επίσης, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει εκπονήσει μελέτη για το νέο Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας και ο φάκελος για χρηματοδότηση αναμένεται να κατατεθεί σε πρόγραμμα του Σ.Ε.Σ. 2014-2020.
Τέλος, αναφορικά με τη κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, αναζητείται κατάλληλος χώρος για την ανέγερση Λυκείου στη Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων, καθώς επίσης, χώρος για την ανέγερση του 5ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου.

Δια βίου Μάθηση

Η Παιδεία αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικής στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με την προσπάθεια να μην περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην επένδυση ενός μεγάλου μέρους της αναπτυξιακής της στρατηγικής στην Παιδεία, με την ένταξη της Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων που επιδιώκει να εφαρμόσει ο Δήμος, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης και δεξιοτήτων σε νέες τεχνολογίες όλου του πληθυσμού.

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), αποτελεί το ανώτατο συλλογικό δημοτικό όργανο λήψεων αποφάσεων σε θέματα εκπαίδευσης, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική αυτοδιοίκηση.

Καθήκοντα Προέδρου, για τη διετία 2020-2022 (01/09/2020 – 31/08/2022), ασκεί o Αντιδήμαρχος Α.Α., Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Σακελλαρίου, με αναπληρώτρια τη δημοτική Σύμβουλο, κ. Μαρία Πρωτοπαππά.

δείτε εδώ :
Συνεδριάσεις     Αποφάσεις

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής

 • κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ, Δ/ντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Θεοδώρων, με αναπληρώτρια την κ. ΚΟΣΥΒΒΑ ΚΑΝΕΛΛΑ, Δ/ντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας,

 • κ. ΚΙΚΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δ/ντρια Γυμνασίου Λουτρακίου, με αναπληρωτή τον κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δ/ντή Γυμνασίου Ισθμίας, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας,

 • κ. ΣΤΑΤΗΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, εκπαιδευτικό, με αναπληρώτρια την κ. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ, επίσης εκπαιδευτικό & Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας,

 • κ. ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, εκπαιδευτικό & Δ/ντή 1ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου, με αναπληρώτρια την κ. ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, επίσης εκπαιδευτικό & Δ/ντρια Γυμνασίου Περαχώρας, ως εκπροσώπους της Α’ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Κορινθίας,

 • κ. ΜΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, εκπαιδευτικό, με αναπληρωτή τον κ. ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΗ ΛΑΜΠΡΟ, επίσης εκπαιδευτικό, ως εκπροσώπους της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κορινθίας,

 • κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, με αναπληρώτρια την κ. ΟΡΦΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ως εκπροσώπους της Ένωσης Εμπόρων και Επαγγελματοβιοτεχνών Λουτρακίου

Αρμοδιότητες της επιτροπής

1) Εισηγείται στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με:

 • Την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
 • Την ίδρυση-κατάργηση και συγχώνευση σχολείων
 • Την έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των σχολικών επιτροπών
 • Για το κάθε είδους διοικητικό ή διαχειριστικό έλεγχο των σχολικών επιτροπών

2) Παρακολουθεί

 • Την ανέγερση των σχολικών κτιρίων
 • Την επισκευή και συντήρησή τους
 • Το έργο των σχολικών επιτροπών

3) Εγκρίνει τις αποφάσεις των σχολικών επιτροπών σχετικά με την προμήθεια συμπληρωματικών ειδών εξοπλισμού κι εποπτικών μέσων των σχολείων
4) Προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημοσίων σχολείων τη χρήση τους για άλλες ανάγκες κοινής ωφέλειας
5) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συστέγαση δημοσίων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας κάθε συστεγαζόμενου σχολείου
6) Συντάσσει πρόταση στο Δήμο για το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, με βάση τις  προτάσεις των σχολικών επιτροπών
7) Γνωμοδοτεί στον Δήμαρχο για τη διάθεση λειτουργούντων διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

 Σχολικές Επιτροπές

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” συγκροτείται για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/12/2023.

Πρόεδρος α/θμιας σχολικής επιτροπής
Σακελλαρίου Αναστάσιος – Αντιδήμαρχος Α.Α., Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον Παπαθανασίου Αθανάσιο – δημοτικό σύμβουλο

Αντιπρόεδρος
Καραπανάγος Ιωάννης – δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Γλυκοφρύδη Ιωάννη – δημοτικό σύμβουλο

Τακτικά μέλη

 1. ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ – δημοτική σύμβουλο, με αναπληρωτή τον ΡΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ – δημοτικό σύμβουλο
 2. ΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ – δημοτικός σύμβουλος με αναπληρωτή τον ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ – δημοτικό σύμβουλο
 3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – δημοτικό σύμβουλο
 4. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ – Προϊσταμένη 2ου Νηπιαγωγείου Αγίων Θεοδώρων, με αναπληρώτρια τη ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Κυρα – Βρύσης
 5. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΘΕΩΝΗ – Δ/ντρια 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων, με αναπληρώτρια τη ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ – Δ/ντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου
 6. ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΪΑ – Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας, με αναπληρώτρια τη ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων
 7. ΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αναπληρώτρια τη ΜΕΛΕΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων μαθητών 2ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου
 8. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – δημότης, με αναπληρώτρια τη ΜΑΓΕΙΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ – δημότισσα
 9. ΚΟΚΚΩΝΗ ΕΛΕΝΗ – δημότισσα, με αναπληρώτρια τη ΜΠΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ – δημότισσα

Το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Α.Δ.Σ. 134/23.11.2021 (Α.Δ.Α.: ΩΙΡΚΩΛ3-ΝΟ2).
Το ανωτέρω Δ.Σ. ορίζεται για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/12/2023 και η θητεία του λήγει πάντα με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του.
Τα ορισθέντα μέλη του Δ.Σ. μπορούν αν αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ., σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

δείτε εδώ :
Συνεδριάσεις     Αποφάσεις

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” συγκροτείται για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/12/2023.

Πρόεδρος β/θμιας σχολικής επιτροπής
Παπαθανασίου Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού & Νεολαίας, με αναπληρωτή τον Σακελλαρίου Αναστάσιο – Αντιδήμαρχο Α.Α., Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντιπρόεδρος
Μουζάκης Αθανάσιος – δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Νικολάου Σωτήριο – δημοτικό σύμβουλο

Τακτικά μέλη

 1. Παντελέου Κωνσταντίνος – δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Πέρρα Σωτήριο – δημοτικό σύμβουλο,
 2. Δήμου Κωνσταντίνος – δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Πρωτονοτάριο Δημήτριο – δημοτικό σύμβουλο,
 3. Καραπανάγος Ιωάννης – δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Σταυρόπουλο Κωνσταντίνο – δημοτικό σύμβουλο,
 4. Κίκερα Αικατερίνη – Διευθύντρια Γυμνασίου Λουτρακίου, με αναπληρώτρια την Ιωαννίδου Ελένη – Διευθύντρια 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου
 5. Μπογιατζάν Δώρα – Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, με αναπληρωτή τον Ζαραφέτα Γεώργιο – Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου
 6. Πρωτοπαππάς Μενέλαος με αναπληρώτρια την Πέρρα Σοφία – εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων μαθητών 1ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου
 7. Τσικνης Ιωάννης με αναπληρωτή των Κούτσι Έντι – εκπροσώπους της μαθητικής κοινότητας του Γυμνασίου Λουτρακίου
 8. Βάββα Θεοχάρη Αγγελική – δημότισσα, με αναπληρώτρια τη Σαραντοπούλου Σταυρούλα – δημότισσα,
 9. Ξένου Ελένη – δημότισσσα, με αναπληρώτρια την Παπαδιονυσίου Βασιλική – δημότισσα

Το Δ.Σ. της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Α.Δ.Σ. 135/23.11.2021 (Α.Δ.Α.: ΨΞΩ8ΩΛ3-7ΨΝ).
Το ανωτέρω Δ.Σ. ορίζεται για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31/12/2023 και η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου του.
Τα ορισθέντα μέλη του Δ.Σ. μπορούν αν αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας του με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

δείτε εδώ :
Συνεδριάσεις     Αποφάσεις

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 30

mail@1nip-loutr.kor.sch.gr

27440/63168

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 68

mail@2nip-loutr.kor.sch.gr

27440/64511

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΝΟΤΑΡΑ

(έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

mail@3nip-loutr.kor.sch.gr

27440/63163

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 49 A

mail@4nip-loutr.kor.sch.gr

27440/63162

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ

(συστεγάζεται με το 3Ο Δημοτικό)

mail@5nip-loutr.kor.sch.gr

27440/67090

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Πλησίον Γηπέδου Περαχώρας

mail@nip-perach.kor.sch.gr

27440/79506

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ

mail@nip-isthm.kor.sch.gr

27410/37494 & fax

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ

(πλησίον του Μουσείου Κυρά Βρύσης)

mail@nip-kyra.kor.sch.gr

27410/37218 & fax

1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΚΡΟΝΙΩΝ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

mail@1nip-ag-theod.kor.sch.gr

27410/68260

2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΘΙΟΥ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

mail@2nip-ag-theod.kor.sch.gr

27410/67000

3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΚΡΟΜΜΥΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

(πλησίον 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων)

mail@3nip-ag-theod.kor.sch.gr

27410/62941

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Πλησίον Γηπέδου Περαχώρας

mail@dim-perach.kor.sch.gr

27440/79288 & fax

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ

ΙΣΘΜΙΑ

mail@dim-isthm.kor.sch.gr

27410/48245 & fax

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Τέρμα Μπολέτη, Λουτράκι

mail@1dim-loutr.kor.sch.gr

27440/63167 & fax

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 70

mail@2dim-loutr.kor.sch.gr

27440/63490

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ

(συστεγάζεται με το 5ο νηπ/γειο Λουτρακίου)

mail@3dim-loutr.kor.sch.gr

27440/64926 & fax

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

(όπισθεν καμπαναριού εκκλησίας Αγίων Θεοδώρων)

mail@dim-ag-theod.kor.sch.gr

27410/67459 & fax

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΚΡΟΜΜΥΩΝΟΣ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

(πλησίον 3ου Νηπ/γείου Αγίων Θεοδώρων)

mail@2dim-ag-theod.kor.sch.gr

27410/68108 & fax

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

aristoteleio@aristoteleio.gr

27410/72300 – 76300

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΣΟΓΛΟΥ

ΓΑΛΟΤΑ ΙΣΘΜΟΥ

info@atsoglou.gr

27410/20079 – 85979

Homo Educandus Αγωγή

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

info@hea.edu.gr

27410/71117

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

  ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Τέρμα Δεξαμενής

(συστεγάζεται με το Λύκειο Λουτρακίου)

Mail@gym-loutr.kor.sch.gr

27440/63170

ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Τέρμα Δεξαμενής

(συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Λουτρακίου)

Mail@lyk-loutr.kor.sch.gr

27440/65001

27440/ 67622

Fax:27440/ 69272

1Ο ΕΠΑΛ

Παλαιά Εθνική οδός προς Επίδαυρο, Κυρά Βρύση

(συστεγάζεται με το 2ο ΕΠΑΛ – Ε.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΔΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

Mail@1epal-loutr.kor.sch.gr

27410/ 85408(&fax)

27410/74392

2ο ΕΠΑΛ

Παλαιά Εθνική οδός προς Επίδαυρο, Κυρά Βρύση

(συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ- Ε.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΔΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

Mail@2epal-loutr.kor.sch.gr

27410/ 80711

27410/28103

27410/80712

Ε.Κ

Παλαιά Εθνική οδός προς Επίδαυρο, Κυρά Βρύση

(συστεγάζεται με το 1ο & 2ο ΕΠΑΛ & ΔΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

Mail@1sek-korinth.kor.sch.gr

27410/ 76936

27410/80713

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Mail@gym-perach.kor.sch.gr

27440/ 79542

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ

Κυρά Βρύση

Mail@gym-isthm.kor.sch.gr

27410/ 38506

27410/ 30898(fax)

27410/30904 EKΦΕ    =

ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Περιοχή Άρης- Ίσθμια Κορινθίας

(συστεγάζεται με το ΕΙΔΙΚΟ Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο )

Mail@eeeek.kor.sch.gr

27410/ 30932

27410/ 30933(fax)

6974-728680

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Πλησίον Σταθμού Προαστιακού

(συστεγάζεται με το Λύκειο Αγίων Θεοδώρων)

Mail@gym-ag-theod.kor.sch.gr

27410/ 62333(&fax)

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Πλησίον Σταθμού Προαστιακού

(συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων)

Mail@lyk-ag-theod.kor.sch.gr

…………………………………………

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  – ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Περιοχή Άρης- Ίσθμια Κορινθίας

(συστεγάζεται με το ΕΕΕΕΚ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

mail@gym-ee-loutr.kor.sch.gr

27410/ 61900

27410/ 62850

Fax: 27410/ 61791

…………………………..

27410/38383

ΔΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Παλαιά Εθνική Οδός προς Επίδαυρο

Κυρά Βρύση

(συστεγάζεται με το 1ο,2ο ΕΠΑΛ & Ε.Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

grammateia@iek-korinth.kor.sch.gr

iek.korinthou.grammateia@gmail.com

ΤΑ ΔΙΕΚ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΑΘΟΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

27410/85990

27410/85991

FAX: 27410/85990

 

Back