Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της  τελευταίας κατοικίας του.

 1. Αίτηση (κατεβάστε εδώ).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή φωτοτυπία ταυτότητας για να ζητηθεί αυτεπάγγελτα.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (κατεβάστε εδώ) όπου δηλώνεται ότι :
  α) 0 μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351,
  1352, 1354,1356, 1357 , 1360 του Α.Κ
  β) είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.
  γ) τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κλπ.
  δ) Το Α.Φ.Μ.
  ε) Το Α.Μ.Κ.Α.
  στ) Ο Ασφαλιστικός Φορέας
 4.  Για ανήλικους χρειάζεται δικαστική απόφαση.
 5.  Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη γάμου για τους χωρισμένους και ληξιαρχική πράξη θανάτου
  εφόσον υπάρχει θάνατος.
 6. e-Παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου 15 € (κωδικός τύπου 2386, δείτε εδώ), ένα για κάθε άδεια γάμου (με πραγματική αξία 18C).
 7. Αποδεικτικό Μόνιμης κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας,  ή Ε1 )

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευση εφτά (7) ημερών από την ημερομηνία
κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο
ενδιαφερόμενος έχοντας και την ταυτότητα του.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Ο αλλοδαπός υπήκοος μπορεί να καταθέσει νόμιμη, κατά το δίκαιο της χώρας του, Άδεια Τέλεσης Πολιτικού Γάμου ή να αιτηθεί την έκδοσή της από το Δήμο της μόνιμη ή προσωρινής κατοικίας του.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

 1. αποδεικτικό κατοικίας
 2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου θεωρημένη από το Υπ. Εξωτερικών (εκτός των κρατών μελών της Σύμβασης του Συμβουλίου Ευρώπης «περί καταργήσεως της επικύρωσης εγγράφων που συντάχθηκαν από Διπλωματικούς και Προξενικούς Πράκτορες) και μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
 3. πιστοποιητικό γέννησης με νόμιμη επικύρωση (APOSTILLE ή ο,τι άλλο προβλέπεται) και με επίσημη μεταφρασμένη στα Ελληνικά με. Εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται θεώρηση του εγγράφου από την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα του.
 4. άδεια παραμονής ή visa σε ισχύ
 5. e-Παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου 15 € (κωδικός τύπου 2386, δείτε εδώ), ένα για κάθε άδεια γάμου (με πραγματική αξία 18C).
 6. Αίτηση (κατεβάστε εδώ)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ονόματα στην αίτηση θα είναι με ελληνικά γράμματα καισε παρένθεση με λατινικούς χαρακτήρες

 •  Οι αλλοδαποί, προκειμένου να πάρουν άδεια για πολιτικό γάμο θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής (άρθρο 31, παρ.2 του Ν.1975/1991).

  

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :

 1. άδεια γάμου από τη χώρα του μεταφρασμένη στα Ελληνικά. Αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης είναι απαραίτητη η επίθεση της επισημειώσεως APOSTILLE . Εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται θεώρηση του εγγράφου από την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα του και στη συνέχεια η μετάφραση του.
 2. ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά με την επίθεση της επισημειώσεως APOSTILLE αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης. Εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Ελληνική Πρεσβεία στη χώρα του και στη συνέχεια η μετάφραση του.
 3. άδεια παραμονής ή VISA (της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει).

  

 ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:

 1. Μεταφραστική  υπηρεσία του  Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
 2. Από μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
 3. Έλληνα δικηγόρο
 4. Πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται-επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτ. εφόσον φέρουν την επισημείωση της σφραγίδας APOSTILLE, στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας συμβεβλημένης στη Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188 Α’), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα

 

 • Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.
 • Για τους υπηκόους Ρωσίας χρειάζεται α)προξενική βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου θεωρημένη από το Υπ. Εξωτερικών
 • Επικύρωση αλλοδαπών Δημοσίων εγγράφων από Αιθιοπία, Αλγερία, Ινδονησία,Ιράκ, Ιράν, Κένυα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λιβύη, Μαρόκο, Σουδάν, Φιλιππίνες, Αφγανιστάν, Γκάνα, Ερυθραία, Μάλι, Μπαγκλαντές, Σενεγάλη, Σρι Λάνκα γίνονται μόνο από τις έμμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδας που βρίσκονται στην εκάστοτε χώρα
 • Επικύρωση Δημοσίων εγγράφων από Πακιστάν και Νιγηρία θα γίνεται μόνο από τις ελληνικές Πρεσβείες Ισλαμαμπάντ και Αμπούτζα αντίστοιχα.
Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr

Η τέλεση των πολιτικών γάμων στο Δήμο μας πραγματοποιείται καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή)  σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Δημαρχείου Λουτρακίου.

Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας (κατεβάστε εδώ).

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή συνδυασμός των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

Για την τέλεση του γάμου, είναι απαραίτητοι δύο ενήλικοι μάρτυρες (χωρίς περιορισμό συγγένειας) με την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:


Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 203-00, Λουτράκι
Τηλέφωνα: 27443-60136, 60132,60179
Fax:27441-01112
email:dhmotologio@loutraki.gr