Αποφάσεις Επιτροπής Οικονομικής Ενίσχυσης

Αποφάσεις Επιτροπής Οικονομικής Ενίσχυσης 2018-04-24T00:48:58+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
16/2021 Επιτροπή Οικονομικής Ενίσχυσης

Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (συστοιχίες
υπόγειων κάδων) στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Προγράμματος ‘’ΑΝΤΩ ΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ (Πρόσκληση ΑΤ04).

Back