Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφάσεις Δημάρχου 2018-04-23T22:35:46+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
373/2024 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

155/2024 Αποφάσεις Δημάρχου

Κατάργηση ΔΟΚΟΠΑΠ

7,037/2023 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου

4,863/2023 Αποφάσεις Δημάρχου

Αλλαγή αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

4,172/2023 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός νέου Αντιδημάρχου & αλλαγή αρμοδιοτήτων ορισθέντος Αντιδημάρχου

21,271/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου

18,558/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

Παραίτηση Αντιδημάρχου

18,175/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

2η Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για το υπόλοιπο
διάστημα της θητείας της (ήτοι έως και 31/12/2023)

17,757/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για το υπόλοιπο
διάστημα της θητείας της (ήτοι έως και 31/12/2023)

16,436/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

16,109/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων για το χρονικό
διάστημα από 01/09/2022 έως και 31/12/2023 (λήξη
τρέχουσας δημοτικής περιόδου)

7,743/2022 Αποφάσεις Δημάρχου

¨Συγκρότηση Τριμελούς Οργάνου για την αξιολόγηση αιτήσεων των υποψηφίων για μετάταξη στον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2022 του ΕΣΚ

14,590/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός Αντιδημάρχων

6,966/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

: Ορισμός μελών (3/5 του συνόλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”

6,925/2021 Αποφάσεις Δημάρχου

Ορισμός μελών (3/5 του συνόλου) στο Διοικητικό Συμβούλιο του
ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

1 2 Next › Last »
Back