Αποφάσεις ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Αποφάσεις ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 2018-04-23T22:56:27+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
19/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί της τοποθέτησης μπράτσων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΗ επί της οδού ΠΕΟΑΚ 66,5 χλμ και της οδού Κωστή Παλαμά στους Αγίους Θεοδώρους .

18/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί της εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

17/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Αθηνών –Κορίνθου από την ΧΘ 69+870 έως την ΧΘ 70+350 ( νύν δημοτικό οδικό δίκτυο ) έμπροσθεν εγκαταστάσεων εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ στα πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK)

16/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

χορήγησης ή μη άδειας πώλησης πόσιμου νερού , για
μεταφορά του εντός διοικητικών ορίων του Δήμου μας για
το έτος 2021, των 1) Στάμου Χρήστου του Ευαγγέλου, 2) Στάμου
Ιωάννη του Σωτηρίου και 3) Σταμέλου Παρασκευή του Ιωάννη».

15/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότηση επί της καταγραφής ή μη μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο. – Αθηνών Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της εταιρείας MOTOR ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, και επί της έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

11/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Λήψη απόφασης περί : Τους προτεινόμενους χώρους
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για
παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων
Θεοδώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την
αρίθμ. 47458 ΕΞ 2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-
Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών (Φ.ΕΚ. 1864/15-5-
2020 τεύχος Β’).

10/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Γνωμοδότησης περί της αναγκαιότητας ή μη της εκμίσθωσης του Αλσυλλίου Λιάντρου.

9/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας , στη θέση Αλμύρα Αγίων Θεοδώρων.

8/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης (Διαλυτήριο ΟΤΚΖ όλων των κατηγοριών και μονάδα επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων) της εταιρείας , στην περιοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ στους Αγίους Θεοδώρους.

7/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί γνωμοδότησης επί της εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιδειών περιορισμένης διάρκειας εντός της Πλατείας Θησέως στους Αγίους Θεοδώρους.

6/2021 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί εγκατάστασης γωνίας ανακύκλωσης στους Αγίους Θεοδώρους .

34/2020 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί αναγκαιότητας ή μη μίσθωσης κατάλληλου χώρου στέγασης για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίων Θεοδώρων και τα Πυροσβεστικά μέσα του Δήμου

33/2020 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις χώρου αποθήκευσης θειαφιού της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», στην περιοχή ΣΟΥΣΑΚΙ της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων

32/2020 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

«Περί κατάθεσης προτάσεων- δράσεων των κοινοτήτων για το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου μας».

31/2020 ΔΚ Αγίων Θεοδώρων

Περί εκμίσθωσης χώρου με δημοπρασία, εντός του
κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων
«ΚΡΟΜΜΥΩΝΙΟ» για χρήση κυλικείου

1 2 3 Next › Last »
Back