Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
67/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης των 8 ων Παγκόσμιων Αθλητικών
Αγώνων Εργαζομένων και Ερασιτεχνών – WSG 2025 της CSIT
(International Workers and Amateurs in Sports Confederation)
το έτος 2025 στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων.

66/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για τη μη υπαγωγή των Δ.Ε.Υ.Α. στη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

58/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή
του Νέου Λυκείου Λουτρακίου (αρ. μελ. 75/2018).

57/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε.
Αγίων Θεοδώρων (αρ. μελ. 37/2020).

56/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου
Λουτρακίου (αρ. μελ. 46/2006).

54/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Παράταση της διάρκειας της υπ΄ αριθ. 12998/19-07-2022
Σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά
στερεών αποβλήτων στο ΣΜΑ Σπαθοβουνίου» (αρ. μελ.
9/2022).

53/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή δικαστικών εξόδων της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σύσταση δουλείας επί ακινήτων στην
περιοχή Ισθμού για διεύρυνση οδού, δυνάμει α) της υπ΄αριθμ.

47/2021

απόφασης Μ.Π.Κ. και β) του υπ΄αριθμ. 11193/2022 εγγράφου του
Τ.Π.Δ. και σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου.

52/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Συμπληρωματική παρακατάθεση για πληρωμή εν γένει δικαστικών
εξόδων της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για το έργο ‘’Βελτίωση –
ανακαίνιση Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας, παράκαμψη Λουτρακίου’’,
δυνάμει των υπ΄αριθμ. 148/2007, 59/2009, 86/2014 και 256/2013
αποφάσεων Μ.Π.Κ.

47/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κατόπιν
παραίτησης (Διαπιστωτική Πράξη)

46/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”, κατόπιν παραίτησης
(Διαπιστωτική Πράξη)

43/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Στοχοθεσία)
έτους 2023 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Λουτρακίου –
Αγίων Θεοδώρων» (ΜΕΡΙΜΝΑ).

42/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023 του ν.π.δ.δ. «Δημοτικός
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας
Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων» (ΜΕΡΙΜΝΑ).

40/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση 2 ης (υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Τεχνικού
Προγράμματος Εκτελεστέων έργων.

39/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του Δήμου, οικονομικού έτους 2023

8/2023 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην HELLENIC OPENFIBER Μ.Α.Ε.
Δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου
οπτικών ινών FTTM (Fiber to the home) στο Λουτράκι.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 12 30 Next › Last »
Back