Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
212/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν
πολυκατοικίας επί της οδού Κοραή 40 στο Λουτράκι,
κατόπιν αιτήματος.

211/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση εξόφλησης τιμολογίου

210/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

209/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου
μας προς κάλυψη αναγκών τους, στα πλαίσια αποφυγής
διάδοσης του COVID -19

208/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Κατανομή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2020)
στις Σχολικές Επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Δ’ κατανομή 2020).

207/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ρύθμιση οφειλών από την μη καταβολή μισθωμάτων
σχολικών κυλικείων.

206/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων (Α΄ δόση) για το
σχολικό έτος 2020 – 2021.

205/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση ή μη κατασκευών εντός του Ο.Τ.- Κ.Χ. 197 στο Λουτράκι

202/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης για απόσυρση άχρηστων οχημάτων, μηχανημάτων
έργου και δικύκλων του Δήμου. Ανάκληση της 140/2020 Α.Δ.Σ.

201/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 171/2020 Α.Δ.Σ, περί τροποποίησης
(κατόπιν πρόταξής συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ”Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-
του από 6ο) μιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων”

200/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 170/2020 Α.Δ.Σ, περί τροποποίησης
συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ. ”Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων”

199/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους

198/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Παρέμβαση στην ΔΕΗ για τη μη διακοπή κοινωνικής
παροχής (ηλεκτρικό ρεύμα) σε άπορες οικογένειες,
έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021.

197/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξέταση αιτήματος δημοτικών συμβούλων για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

196/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την υπολειτουργία
των περιφερειακών ιατρείων περιοχής ευθύνης του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων

« First ‹ Previous 1 2 10 11 12 13 14 22 30 Next › Last »
Back