Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
195/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Διορισμός δικηγόρου για την ανάληψη όλων των
προβλεπόμενων εκ του νόμου ενεργειών, ενώπιον
των Αρμόδιων Αρχών, κατά υπευθύνων – υπόχρεων
αναφορικά με την αθέτηση των συμβατικών υπο –
χρεώσεων τους προς την Κοινοπραξία.

193/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2021- 2022

191/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

190/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (Γ ΄τρίμηνο).

189/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

:΄Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού
έτους 2020 (Β΄τρίμηνο).

188/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων
Έργων Δήμου, έτους 2021.

187/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστά-
σεις της υφιστάμενης βιομηχανίας καλλυντικών της εταιρείας “BEAUTY
AND HEALTH Ι.Κ.Ε.” στη θέση “Καζάρμα” Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας
Ισθμίας.

186/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί τμήματος (μελλοντική
βελτίωση-ανακαίνιση) πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση “Νέου βιομηχανικού κτιρίου – εργαστήριο χαμηλής όχλησης” κατασκευής και τοποθέτησης προϊόντων από αλουμίνιο – σίδηρο, εμπόριο θωρακισμένων θυρών της εταιρείας “Μ. ΧΟΝΤΑΪ & ΣΙΑ Ο.Ε.” στην εκτός σχεδίου περιοχή “Κοϊδέλα” Λουτρακίου.

185/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού κτιρίου της
Κοινότητας Ισθμίας (παλαιό Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης) στον
Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ισθμίας, κατόπιν αιτήματος.

184/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους

183/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους (στα πλαίσια χρηματοδότησης-εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση
της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο
Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων” από το Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).

182/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου – Περαχώρας για α) παροχή σύμφωνης
γνώμης προς υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο
Ε.Π. “Πελοπόννησος” για το έργο «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ.
Λουτρακίου (Α΄ Φάση)» και β) παραχώρηση χώρου επί
Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου
λόγω δημοσίου συμφέροντος.

181/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανάληψη νομικών ενεργειών κατά παντός υπευθύνου
(έκτακτο) αναφορικά με τη διαδικασία κατάθεσης αίτησης της Κ/ξίας
για λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 106α”.

180/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Αναγραφή στο μνημείο πεσόντων, εντός των διοικητικών
(έκτακτο) ορίων του Δήμου μας, των ονομάτων των πεσόντων του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

178/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
τις συναλλαγές του νπδδ ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου –
Περαχώρας’’ με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ,
καθώς και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2021.

« First ‹ Previous 1 3 11 12 13 14 15 23 30 Next › Last »
Back