Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
177/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
τις συναλλαγές του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’ με Τράπεζες,
Οργανισμούς, ΔΥΟ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς και για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές του, για το έτος 2021.

176/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για
συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, ΔΟΥ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κλπ, καθώς
και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του, για το έτος 2021.
.

175/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανασυγκρότηση Επιτροπής εξέτασης αιτημάτων δημοτών που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού.

174/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση κοπής δένδρων εντός εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Αγ. Θεοδώρων (Ο.Τ. 34).

173/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

: Καταβολή ή μη εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και
στον Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π. «ΜΕΡΙΜΝΑ».

172/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Απαλλαγή ή μη της εταιρείας “LIFE ECO SOLUTION I.K.E.
(L.E.S. IKE)” από την υποχρέωση κατασκευής εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις της υπό
ανέγερση νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης
(κατηγορία Α΄ πρωτογενούς τομέα) φερόμενης εκμετάλλευσής της,
στη θέση “Κλείσιζα” της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

171/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ.
“Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων”

170/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ.
“Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

169/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

168/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
(ΙΟΛΑΟΣ).

167/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

:΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγ. Θεοδώρων.

166/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

164/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανάληψη ενεργειών κατόπιν της αίτησης της Κ/ξίας για λήψη
προληπτικών μέτρων

163/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Παραχώρηση χώρου και γραμματειακής υποστήριξης
στις δημοτικές παρατάξεις.

162/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανάληψη ενεργειών προς την ΑΕΔΙΚ για τη λειτουργία
της βυθιζόμενης γέφυρας.

« First ‹ Previous 1 4 12 13 14 15 16 24 30 Next › Last »
Back