Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018-04-24T00:41:48+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
35/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

: Οριστική διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. στο Λουτράκι,
λόγω πολεοδομικής παράβασης.

34/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ενσωμάτωση Δικτύου Πράσινου Σημείου και Γωνιών
Ανακύκλωσης στην επικείμενη επικαιροποίηση του
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του
Δήμου μας.

32/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Δαμασκηνού 3Β
στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

30/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος της ΠΕΟ
Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτικό δίκτυο), το οποίο διέρχεται των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

29/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στη Μπαντούνα ΄Αννα προέγκρισης εγκατάστασης ψυχα
γωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, σε ιδιωτικό χώρο επί της
οδού Σαρωνικού 19 εντός του Ο.Τ. 20 στους Αγ. Θεοδώρους.

27/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εναέριας διέλευσης
των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω
μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών –
Κορίνθου.

26/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της
Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου έμπροσθεν των εγκαταστάσεων
της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα πλαίσια κατασκευής
του έργου νέας όδευσης καλωδίων (DUCT BANK).

25/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί :
α) αποδοχής ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου
(αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, &
β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

25/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ 1ο (μοναδικό) : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί :
α) αποδοχής ή μη καταγραφής μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου
(αποχαρακτηρισμένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.
Αθηνών – Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος για
λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω εταιρείας, &
β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή.

23/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στη Μουλούδη Ελένη προέγκρισης ίδρυσης
ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, εντός του
παραλιακού πάρκου Λουτρακίου.

22/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

: Ανάκληση ή μη άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

20/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού προέγκρισης
εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης
διάρκειας, εντός της Πλ. Εθνικής Αντίστασης στους
Αγίους Θεοδώρους.

19/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιοτεχνίας ειδών λαϊκής
τέχνης καθώς και του υπό ίδρυση ελαιοτριβείου της εταιρείας «ΑΦΟΙ
ΠΡΟΦΗΤΗ Ε.Ε.» στη θέση «Κεσίμια» Κυρα – Βρύσης.

18/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του κέντρου αιμοκαθάρσεως της
εταιρείας RONTIS HD HELLAS A.E. ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ, στη
θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

17/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
δημοτικής οδού (καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού
δικτύου) στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής
φερόμενης εκμετάλλευσης Γερομαρκάκη Ελένης, με δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
FOOD SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 6 Next › Last »
Επιστροφή