Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018-04-24T00:41:48+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
17/2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

12/2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί χορήγησης ή μη στην ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ Α.Ε. άδειας εγκάρσιας τομής διέλευσης αγωγού
πυρασφάλειας στη Χ.Θ. 69+524,50 & άδειας προσωρινής
εκτροπής κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήματος.

7/2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης
τύπου ¨Δ¨ της εγκατάστασης ¨Μικτό πρατήριο καυσίμων και
ενέργειας¨ της εταιρείας «AVIN OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
στο 71 ο χλμ. της πρώην Π.Ε.Ο.Α.Κ. και νυν δημοτικής οδού
στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων.

6/2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
το έτος 2022.

4/2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση ή μη του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)
στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

1/2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων για το έργο «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης
Δημοσίου Χώρου για τη Δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου» στο Λουτράκι.

38/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην HELLENIC
OPENFIBER Μ.Α.Ε. δικαιωμάτων διέλευσης για την
επέκταση δικτύου οπτικών ινών FTTH (Fiber to the home)
στο Λουτράκι.

37/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί απαλλαγής ή μη έγκρισης εισόδου
– εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στην ιδιοκτησία του
κ. Λημνιώτη Κων/νου στη θέση "Κοσιντάρα" της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων.

36/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (κέντρο
αποθήκευσης και διανομής) της εταιρείας "OMPHAX Α.Ε."
στη θέση "Μούλκι" της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

34/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί τμήματος
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (νυν δημοτική
οδό), το οποίο διέρχεται έμπροσθεν των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.. Ανάκληση της υπ΄ αριθ.
30/2021 Απόφασης.

31/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου, ευρισκομένου επί των οδών Μ. Μπότσαρη 17 & Υψηλάντου στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος

17/2022 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για: α) ίδρυση βραχυχρόνιων οργανωμένων υπαίθριων αγορών – εμποροπανηγύρεων που διενεργούνται με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Γενέσεως της Θεοτόκου στο Λουτράκι & της Ανακομιδής Λειψάνων Θεοδώρου Στρατηλάτου στους Αγίους Θεοδώρους και β) έγκριση νέου Κανονισμού λειτουργίας των ανωτέρω εμποροπανηγύρεων

232/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
για το έτος 2022.

38/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τροποποίηση ή μη της υπ΄ αριθ. 26/2021 Απόφασης Ε.Π.Ζ.,
περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί
της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, έμπροσθεν των
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ), στα
πλαίσια κατασκευής του έργου νέας όδευσης καλωδίων.

36/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρ

1 2 3 6 Next › Last »
Επιστροφή