Αποφάσεις ΤΚ Πισίων

Αποφάσεις ΤΚ Πισίων 2018-08-02T13:55:00+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
36/2021 ΤΚ Πισίων

Οδική σύνδεση περιοχής δημοτικού σχολειού, με μεσαίο δρόμο οικισμού Πισίων

35/2021 ΤΚ Πισίων

Εφαρμογή μελέτης ΡΟΓΚΑΝ, στην παράλια Άγιας Σωτήρας, του οικισμού Σχίνου ΄΄.

34/2021 ΤΚ Πισίων

Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας, στην περιοχή Αλμύρα, του οικισμού Σχίνου

32/2021 ΤΚ Πισίων

Την εξουσιοδότηση του κ. Πρόεδρου, για τις ενέργειες του, ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες (10 γούβες στο οδόστρωμα),που προκλήθηκαν, εντός του οικισμού του Σχίνου και συγκεκριμένα επί των οδών Άγιου Σπυρίδωνος, Οινόης, παλαιών Αγωνιστών, Λ. Αθηνών αλλά και στο λόφο του ΜΑΧΑ, από επισκευές στο δίκτυο υδροδότησης του οικισμού, οι όποιες εγκυμονούν κινδύνους για τους οδηγούς αλλά και φθορές στα οχήματα τους.

31/2021 ΤΚ Πισίων

Ανάπλαση χώρου στην παραλία Αγίας Σωτήρας, με δενδοφύτευση και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων ΄΄.

30/2021 ΤΚ Πισίων

Αποκατάσταση προσβάσεων σε ιδιοκτησίες πολιτών, μετά την εκτέλεση έργου τον μήνα Απρίλιο, στην παραλία
Αγίας Σωτήρας ΄΄.

29/2021 ΤΚ Πισίων

Επισκευή επικίνδυνης βλάβης, στον περιφερειακό δρόμο Σχίνου – Αλεποχωρίου, στην θέση Σουριά

28/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Ένταξη της Κοινότητας Πισίων, στο πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων, του Δήμου

27/2021 ΤΚ Πισίων

Αποκατάσταση βλάβης, σε τμήμα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, επί του κεντρικού δρόμου, στον οικισμό
Πίσια, της Κοινότητας Πισίων ΄΄ .

26/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Αποκατάσταση οδοστρώματος οδών, που διέρχεται το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, κατόπιν εκτέλεσης
έργων από την Δ.Ε.Υ.Α.Λ.Αγ.- Θ., στην Κοινότητα Πισίων ΄΄ .

25/2021 ΤΚ Πισίων

Αποκατάσταση οδοστρώματος, που έχει υποστεί καθίζηση, σε τμήμα της Λ. Αθηνών, στον οικισμό Σχίνο,
της Κοινότητας Πισίων &
β. Κατασκευή φρεατίου, απορροής όμβριων υδάτων, επί της Λ. Αθηνών, στον οικισμό Σχίνο, της Κοινότητας
Πισίων ΄΄ .

24/2021 ΤΚ Πισίων

Διατύπωση προτάσεων, για την εκτέλεση έργων εντός της Κοινότητας Πισίων, προκειμένου να
συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων, έτους 2022΄΄.

23/2021 ΤΚ Πισίων

Επισκευή – συντήρηση δασικών δρόμων, στην Κοινότητα Πισίων

22/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Υλοποίηση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΣΙΩΝ ΄΄.

21/2021 ΤΚ Πισίων

΄΄ Περί εξαγοράς ακινήτων, για επέκταση της Πλατείας Αγίας Παρασκευής, στα Πίσια ΄΄.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 7 Next › Last »
Επιστροφή