Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018-04-24T00:41:48+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
15/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης (οικίσκων)
στον Δήμο μας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)’’

12/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στην Πούλου Παναγιού προέγκρισης
εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών, περιορισμένης διάρκειας,
εντός της Πλ. Θησέως στους Αγίους Θεοδώρους.

10/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της
κατασκευής του Τεχνικού του ρέματος Κατουνίστρα από την
Κ/ξία Μυτιληναίος Α.Ε. – Ξανθάκης ΑΤΕ, κατασκευάστρια του
έργου “Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής
γραμμής Ισθμού – Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση”.

9/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετεγκατάσταση σταθμού συστήματος
κοινόχρηστων ποδηλάτων

8/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων
επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης
μη επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρείας RESTITVO
ENVIROMENTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στην
περιοχή “Αλμύρα” της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

7/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων
επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης μονάδας
εναλλακτικής διαχείρισης (Διαλυτήριο ΟΤΚΖ όλων των κατηγοριών
και μονάδα επεξεργασίας μεταλλικών αποβλήτων) της εταιρείας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην
περιοχή της Μότορ Όιλ της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

6/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

: Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας απότμησης
πεζοδρομίου έμπροσθεν ακινήτου επί της οδού
Κολοκοτρώνη 34 (Ο.Τ. 75) στο Λουτράκι, κατόπιν
αιτήματος.

5/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για εγκατάσταση ή μη γωνιών ανακύκλωσης στον
Δήμο μας.

4/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί α) αποδοχής ή μη της καταγραφής
μέρους τμήματος του δημοτικού δικτύου (αποχαρακτηρισ –
μένο παλαιό οδικό τμήμα Εθνικής Οδού – Π.Ε.Ο.- Αθηνών –
Κορίνθου), το οποίο διέρχεται των εγκαταστάσεων της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως δημοσίου κτήματος
για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων της ανωτέρω
εταιρείας, και β) έγκρισης ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στην περιοχή.

3/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για
το έτος 2020

2/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στην κα Πούλου Παναγιού προέγκρισης
εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών, περιορισμένης διάρκειας,
εντός της Πλ. Θησέως στους Αγίους Θεοδώρους.

1/2021 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου ευρισκομένου επί
των οδών Ελ. Βενιζέλου & Δαμασκηνού στο Λουτράκι.

36/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί
αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις (βιοτεχνία επεξεργασίας ξύλινων επί
πλων) της εταιρείας Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ στην περιοχή ‘’Φώτω’’
Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

34/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση ή μη στο Ιδιωτικό Πολυϊατρείο “GYM PHYS” στο
Λουτράκι θέσεων στάσης και στάθμευσης ΑμεΑ.

33/2020 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας απότμησης
πεζοδρομίου έμπροσθεν πολυκατοικίας επί της οδού Κοραή
40 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 Next › Last »
Back