Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
12/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-03-29 12:00
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί χορήγησης ή μη στην ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ Α.Ε. άδειας εγκάρσιας τομής διέλευσης αγωγού
πυρασφάλειας στη Χ.Θ. 69+524,50 & άδειας προσωρινής
εκτροπής κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήματος.

Περίληψη:
2023-03-29T12:06:21+00:00 Μάρτιος 29th, 2023|
Back