Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 7/2023

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
7/2023
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2023-02-09 01:08
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη κυκλοφοριακής σύνδεσης
τύπου ¨Δ¨ της εγκατάστασης ¨Μικτό πρατήριο καυσίμων και
ενέργειας¨ της εταιρείας «AVIN OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
στο 71 ο χλμ. της πρώην Π.Ε.Ο.Α.Κ. και νυν δημοτικής οδού
στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων.

Περίληψη:
2023-02-09T13:08:04+00:00 Φεβρουάριος 9th, 2023|
Back