5/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
5/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-03-17 09:37
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Κοινότητα Ισθμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την αριθμ. 47458 ΕΞ 2020 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1864/15-5-2020 τεύχος Β΄).

Περίληψη:

Δεν προτείνει κανένα χώρο παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους ειδικά με δημοπρασία, έως 31/12/2021.-

2021-03-23T11:05:41+00:00 Μάρτιος 17th, 2021|
Back