10/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
10/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-03-11 01:16
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότησης περί της αναγκαιότητας ή μη της εκμίσθωσης του Αλσυλλίου Λιάντρου.

Περίληψη:

Γνωμοδοτεί θετικά περί της αναγκαιότητας της εκμίσθωσης του Αλσυλλίου Λιάντρου.

2021-03-11T13:16:15+00:00 Μάρτιος 11th, 2021|
Back