Δήλωση Βάπτισης

Δήλωση Βάπτισης

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μυστήριο της βάπτισης έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στη δήλωση προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους).

Αν λοιπόν η βάπτιση δηλωθεί από τον ένα μόνο γονέα χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση ή από τρίτο πρόσωπο (ανάδοχο ή άλλο συγγενή), τότε δηλώνεται μόνο το δόγμα του τέκνου και η δήλωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία.

Πού δηλώνεται: Στο Ληξιαρχείο της γέννησης ή στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης (εκεί όπου υπάγεται ο ναός). Εναλλακτικά, μπορεί να δηλωθεί και στον τόπο κατοικίας των γονέων εφόσον παραστούν και οι δύο γονείς για να κάνουν την ονοματοδοσία.

Προθεσμία δήλωσης: Δεν υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση της βάπτισης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: α) το ίδιο το πρόσωπο που βαπτίσθηκε (εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας β) η μητέρα ή ο πατέρας του τέκνου γ) ο ανάδοχος δ) οι εξ αίματος συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το μυστήριο της βάπτισης έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στη δήλωση προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού (ή ο ένας γονέας με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους).

Αν λοιπόν η βάπτιση δηλωθεί από τον ένα μόνο γονέα χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση ή από τρίτο πρόσωπο (ανάδοχο ή άλλο συγγενή), τότε δηλώνεται μόνο το δόγμα του τέκνου και η δήλωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωση βάπτισης από τον ιερέα                                                                             
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου (αν δεν είστε δημότες του Δήμου μας)   
  • Δελτία ταυτότητας και των δύο γονέων (ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς) καθώς και του δηλούντος / της δηλούσας, αν είναι τρίτο πρόσωπο                                                
Συμπληρώστε την αίτηση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Ληξίαρχος Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας :
Γκιώνης Κωνσταντίνος, 2744360132, gionis@loutraki.gr  

Ληξίαρχος Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων :
Μπρεζετού Αικατερίνη, 2741 0 60035, 27413-60405, 27413-60431, brezetou@loutraki.gr  

Κατηγορίες :, Ληξιαρχείο
2020-09-28T00:33:33+00:00 Μάρτιος 20th, 2018|
Back