Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (τακτική δια περιφοράς)

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
05/06/2020 11:00
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:


Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-06-01T15:05:22+00:00 Ιούνιος 1st, 2020|
Back